Koç, Başak'ın danışmanı

Özelleştirme programında bulunan Başak Sigorta ile Başak Emeklilik'in özelleştirme işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermek
üzere Koç Yatırım seçildi.

ANKARA - Özelleştirme programında bulunan Başak Sigorta ile Başak Emeklilik'in özelleştirme işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermek
üzere Koç Yatırım seçildi. Özelleştirme programında bulunan Başak Sigorta'da Ziraat Bankası'nın sahip olduğu yüzde 56.67 hisse Özelleştirme İdaresi'ne devredilmişti. Şirketin kalan hissesi ise bazı tarım satış kooperatiflerine ait bulunuyor. Başak Emeklilik'te ise ÖİB'nin yüzde 41, Başak Sigorta'nın yüzde 38, Ziraat Bankası Personel Vakfı ile Başak Sigorta ve Emeklilik Yardım Sandığı'nın ise yüzde 10'ar hissesi bulunuyor.