Koç: Gelinen nokta, sel felaketlerinin ardından yaşananlara benziyor

Koç: Gelinen nokta, sel felaketlerinin ardından yaşananlara benziyor
Koç: Gelinen nokta, sel felaketlerinin ardından yaşananlara benziyor

Mustafa Koç, 2008 Haziran ayından itibaren Koç Grubu şirketlerine almaları gereken tasarruf tedbirlerini ve uymaları gereken asgari risk yönetim hedeflerini bildirdiklerini söyledi.

Krizi yorumlayan Mustafa Koç, 'Maalesef yaşanan her gelişme anlık tepkilere yol açıyor ve ardından gündem değişiyor. Oysa insan, yıllardır tekrarlanan bu tür felaketlerden ders çıkarılmasını, kalıcı önlemler alınmasını bekliyor' dedi

İSTANBUL - Türkiye açısında da önem arz eden G20 Zirvesi’nde dünyanın ekonomik meselelerinin sadece zenginler tarafından çözülemeyeceğinin, G8’in ekonomik konularda yerini G20’ye bıraktığı ortaya konduğunu hatırlatan Mustafa Koç, buradan çıkan sonuca göre, dünya ekonomisindeki toparlanmanın kuvvetlenmesi, enflasyonist risklerin azaltılması için gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere vereceği desteklerin önemli olduğunu ifade etti. Koç, “Bu durum, aynı zamanda küresel kapitalist sistemde köklü değişiklikler olacağının da bir göstergesi niteliğinde” dedi.
Koç Topluluğu tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 16’ncısı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu ve Koç Holding grup başkanlarının katılımıyla Konya’da yapıldı. 

‘Kısır döngü kırılamıyor’
Türkiye ve dünya ekonomisinin yaşadığı büyük sarsıntının ardından gelinen noktayı, son aylarda peş peşe yaşadığımız sel felaketlerinin ardından yaşananlara benzeten Koç şöyle devam etti: “Maalesef yaşanan her gelişme anlık tepkilere yol açıyor ve ardından gündem değişiyor.
Her şey eskisi gibi devam ederken, kısır döngü bir türlü kırılamıyor. Oysa insan, yıllardır tekrarlanan bu tür felaketlerden ders çıkarılmasını ve kalıcı önlemler alınmasını bekliyor. Küresel planda yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da aynı şeyleri söylemek mümkün. Yıkıcı etkileri olan böylesine geniş kapsamlı bir krizden sonra hepimiz, küresel çapta bazı kalıcı önlemlerin gelmesini bekledik ama ne yazık ki şimdilik geçici düzeltme girişimleriyle yetinmek zorunda kaldık.”

‘Taşlar hâlâ oturmadı’
Tüketici güveninin çöktüğü, dünya ticaretinin daraldığı, akıllarda dünya ekonomisinin 1930’lara geri döndüğüne ilişkin korkuların belirdiği zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Mustafa Koç, krizlerin ne kadar süreceğini ve ne zaman biteceğini bilmek gibi bir imkânın olmadığını ama gelinen noktada taşların hâlâ yerine oturmadığını gördüklerini söyledi.
İstanbul’da yapılan IMF toplantısında açıklanan raporda, IMF’nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini olumlu yönde revize ettiğini ve yüzde 3.1’e yükselttiğini hatırlatan Koç şöyle devam etti: “Diğer raporlara da bakıldığında, dünya ekonomisinde ve finans sisteminde bir çöküşün önlendiğini, iyileşme belirtilerinin güçlendiğini görüyoruz. Ancak küresel planda finansal yönetim ve finansal regülasyonlar bağlamında, üzerinde mutabık kalınmış kalıcı adımlar henüz hâlâ atılmış değil. Yeni krizleri engelleyecek sistematik önlemlerin devreye sokulmasını hâlâ bekliyoruz. Toparlanma sırasında para ve maliye politikalarında hata yapmamak hayatidir. Dolayısıyla gelişmelerin seyrini izlerken ihtiyatı elden bırakmamalıyız.”
IMF’in İstanbul’daki toplantıları esnasında açıkladığı raporunda, Türkiye’nin 2009’da yüzde 6.5 küçüleceğini öngördüğünü söyleyen Mustafa Koç, bu tahminin kaba bir senaryo ile 2009’un üçüncü çeyreğinde yüzde 5 küçülme, son çeyreğinde ise sıfır büyüme anlamına geldiğini vurguladı. IMF Türkiye’nin 2010’da ise yüzde 3.7’lik büyümeyi yakalayacağını öngördüğünü ifade eden Koç, bu rakamın hükümetin yüzde 3.5’luk büyüme tahmini ile yakınlık gösterdiğine dikkat çekti. Koç Topluluğu olarak, 2009 yılının zor bir yıl olacağını öngörerek bu doğrultuda tedbirlerini aldıklarını söyleyen Koç, 2008 Haziran ayından itibaren şirketlere almaları gereken tasarruf tedbirlerini ve uymaları gereken asgari risk yönetim hedeflerini bildirdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:
“2008 Eylül ayıyla birlikte, aldığımız tedbirlerin olumlu sonuçlarını gözlemeye başladık ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak yeni hedefler belirledik. Bir yandan olası tehditlere karşı önlem alırken, bir yandan da sektörlerimizdeki fırsatları yakından takip ederek, ne tür alternatifleri değerlendirebileceğimizi inceledik.” Bu önlemlerin yanı sıra son yıllarda izledikleri odaklanma stratejisinin de ne kadar isabetli olduğunu yaşayarak gördüklerini söyleyen Koç, iştirak portföylerindeki gerekli değişiklikleri zamanında yaparak Koç Topluluğu’nun mali yapısını güçlendirdiklerini belirtti.
Mustafa Koç, “Böylece ekonomi tarihindeki en büyük daralma dönemlerinden birinde kârlılığımızı korumayı başarabildik” dedi.

‘Çabalar işe yarıyor’
Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu ise, 1930’lu yıllardan bu yana, dünyanın yaşadığı en kötü kriz ile bozulan dünya ekonomisindeki dengeleri yeniden kurma çabalarının işe yaramaya başladığını ifade etti.
Asya, Amerika ve Avrupa ekonomilerinin hep birlikte düzelmeye başladığını vurgulayan Bulgurlu, “Tarihin en ağır ekonomik düşüşünün ardından, bu senkronize sıçrama, şimdilik ticareti geniş ölçüde destekliyor. Bu doğrultuda, hükümetler, şirketler ve toplum olmak üzere hepimize düşen görev, küresel toparlanmanın tutunduğu bu sıçramayı devam ettirmek, yeniden düşüşü önlemektir” dedi.
Yurtiçinde ise, açıklanan orta vadeli programın etkisini gösterdiğini vurgulayan Bulgurlu, pekçok ekonomik belirsizliği ortadan kaldırma potansiyeli taşıyan programın, yapısal reformları yeniden gündeme getirmesi ve Türkiye’nin uluslararası piyasalarda güven tazelemesine de yardımcı olmasını beklediklerini söyledi. (Radikal)

‘Dünyanın 172. büyük şirketiyiz’
Koç Topluluğu olarak, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önce gelen şirketlerinden biri olma hedefinde başarıyla ilerlediklerini vurgulayan Mustafa Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gururla ifade etmek isterim ki, bugün dünyanın en büyük 172. şirketi konumundayız. Küresel boyutta bir şirket olmak ve küresel kriterlerde rekabet etmek zor ve emek isteyen bir yoldur. Bu yolda ilerlerken, standartlarımızla, hizmetlerimizle, ürünlerimizle ve iş yapış şeklimizle fark yaratmaya ve değer katmaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarda da karlılık, verimlilik, şirket değeri artışı ve büyüme prensiplerine bağlı kalarak, odaklandığımız sektörlerde yurtiçi ve yurt dışındaki satınalma fırsatlarını takip edecek ve küresel bir oyuncu olma yönünde yeni adımlar atacağız. Rekabetçi gücümüzü geliştirip performansımızı daha da artırmak için en önemli stratejilerimizden biri olan teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
Önümüzdeki dönemin en önemli ve vazgeçilmez sektörlerinden biri olan enerji alanında lider konumlarının derinleştireceklerini ifade eden Mustafa Koç, “Tüpraş’ın verimliliğini artırmaya ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca elektrik üretiminde de yeni yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu. 

‘2 milyar  TL net kâr elde ettik’
Koç Topluluğu olarak krizin etkilerini asgari düzeyde tutarak; güçlü mali sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu ise, 2008 yılı cirosunu yüzde 19; faaliyet kârını ise yüzde 40 yükseltmeyi başardıklarını belirtti. 2008 yılında 2 milyar lira net kâr elde ettiklerini ifade eden Bulgurlu, “Bütün bunların neticesi olarak; ülke ölçeğinde, topluluğumuzun kombine cirosu, milli gelirin yüzde 9’una eşdeğerdir. Ülke toplam ihracatının yüzde 11’ini, vergi ödemelerinin yüzde 13’ünü gerçekleştiriyoruz” dedi. Krizin ne zaman biteceğinin belli olmadığını ama ilelebet de sürmeyeceğini söyleyen Bulgurlu, yürüttükleri stratejinin daha az sektörde, daha büyük yatırımlar yapma ve bu sektörlerde derinlik kazanarak, kârlılığı artırma olanağı verdiğini ifade etti. Son beş yılda 20 milyar liralık satınalma ve idame yatırımı yaptıklarını, kombine cironun dört kattan fazla artarak, 82 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Bulgurlu, “Odaklanma stratejimiz ve kriz nedeniyle aldığımız tedbirler kapsamında şirket portföyümüzü yeniden yapılandırdık. Bu çerçevede bazı şirketlerimizi kriz öncesinde varlık fiyatları zirvede iken sattık. Böylece krize 1 milyar dolarlık güçlü bir nakit pozisyonuyla girdik” dedi.