'Kocam işini kaybeder' korkusu krizde daha fazla sayıda kadını iş sahibi yaptı

'Kocam işini kaybeder' korkusu krizde daha fazla sayıda kadını iş sahibi yaptı
'Kocam işini kaybeder' korkusu krizde daha fazla sayıda kadını iş sahibi yaptı

Kendi hesabına çalışan kadınlardaki yıllık artış oranının yüzde 86?ya yükseldiği belirtiliyor.

BETAM'ın yaptığı araştırmaya göre, Aralık 2007-Aralık 2008 döneminde kadın istihdamı 250 bin kişi artarken, bunun 136 bini, 'kendi hesabına' çalışanlardan oluştu

İSTANBUL - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) araştırmasına göre, krizde kendi işini kuran kadın sayısı artıyor. BETAM, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal-Kolaşin ve Araştırma Görevlisi Mehmet Alper Dinçer tarafından hazırlanan ‘Kriz kadınları kendi işlerini yaratmaya zorluyor’ başlıklı araştırma notunu yayınladı.
Araştırmaya göre, Aralık 2007-Aralık 2008 döneminde erkek istihdamı 160 bin kişi azalırken, kadın istihdamı ise, 250 bin kişi arttı. Kadın istihdamındaki yılık artışın 243 binlik ezici çoğunluğu ise, hizmet sektöründe gerçekleşti. Bu artışın çoğunluğunu oluşturan 136 bini de kendi işini yaratanlardan, TÜİK’in tanımıyla ‘kendi hesabına çalışanlardan’ oluşuyor. Hizmet sektöründe ve kendi hesabına çalışanlarda görülen artış, kadınların önemli bir bölümünün evlere temizlik işlerine gitmek, bakıcılık yapmak, evde ürettikleri malları satmak gibi ekonomik faaliyetlere giriştiklerine işaret ediyor.

Hizmet sektörü gözde

Araştırmaya göre, Aralık 2007-Aralık 2008 döneminde 160 bin kişi azalan erkek istihdamı, Eylül 2008’den bu yana yıllık bazda gerilemeye devam ediyor. Erkeklerdeki bu düşüşün aksine kadın istihdamında artışın, özellikle Temmuz 2008’i takip eden dönemde hızlandığı gözlemleniyor. Araştırmada, kadın istihdamının kriz ortamına rağmen hızla artmaya devam etmesinin, daha önceki araştırmalarda da dikkat çekildiği gibi ‘ek çalışan etkisine’ bağlı olduğu vurgulanıyor. Kadınların istihdam artışının ekonominin hangi alanlarında gerçekleştiğine bakıldığında ise, hizmet sektörü öne çıkıyor. TÜİK verileri, kadın istihdamında Aralık 2007-Aralık 2008 dönemindeki 250 binlik artışın 243 bininin hizmet sektöründe olduğunu gösteriyor. Buna paralel olarak kadınların sanayide istihdam artışının ise sınırlı kaldığı dikkat çekiyor. Ancak araştırmaya göre, yine de kriz döneminde sanayide kadın istihdamı 12 bin kişi arttı. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, erkeklerde istihdam azalışı ise, tümüyle sanayi sektöründe gerçekleşmiş bulunuyor. Erkeklerin sanayide istihdamı aynı dönemde 216 bin kişi düştü.
BETAM’ın araştırması, kadın istihdamındaki artışın önemli bölümünün kendi hesabına çalışanlarda gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Son bir yılda ücretli ve yevmiyeli çalışan kadınlar 101 bin kişi artarken, kendi hesabına çalışanlar 136 bin kişi arttı. Burada belirtilmesi gereken nokta ise, kendi hesabına çalışan kadınlardaki yıllık artış oranının Ağustos 2008’den itibaren hızla yükselerek, yüzde 86 seviyesine ulaşmış olması. Ücretli ve yevmiyelilerdeki artış ise, kriz öncesi eğilimini korumaya devam ediyor. Kendi işindeki kadınların çoğu kayıt dışı olarak gerçekleştiriliyor (Radikal)

Erkeklerde gerileme sürüyor
Araştırma, erkeklerde kriz öncesi dönemde, ücretli ve yevmiyeli çalışanların hızla artarken kendi hesabına çalışanların azaldığını da hatırlatıyor. Başka bir ifadeyle esnaf olarak adlandırılan çalışanlar, ekonomideki dönüşüme paralel olarak tasfiye oluyor ve yerlerini ücretli çalışanlara bırakıyorlardı.
Ancak, krizi takip eden dönemde bu dönüşümün durduğu gözlemleniyor. Yani, erkeklerde kendi hesabına çalışanlardaki azalma yavaşlarken ücretli ve yevmiyelilerdeki artış durdu ve azalışa döndü. Araştırmaya göre, genel olarak, erkeklerde hem kendi hesabına çalışanlarda hem de ücretli ve yevmiyeli çalışanlarda yıllık bazda istihdam gerilemesi devam ediyor. Bu gerilemenin büyük kısmı ücretli ve yevmiyeli çalışan erkek sayısındaki 142 bin kişilik daralmadan kaynaklanıyor. 2008 Kasım ve Aralık dönemlerinde ise, belirtilen bu kategorideki istihdam kayıplarının gitgide hızlandığı dikkati çekiyor.
Açıklanan araştırma sonuçlarında, Aralık 2007-Aralık 2008 döneminde erkek istihdamının 160 bin kişi azaldığı belirtiliyor.