Koçbank'a YKB için ek süre

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yapı Kredi için belirlediği çağrı fiyatını daha önce düşük bulduğu Koçbank'ın çağrı bilgi formunu iletebilmek için...

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yapı Kredi için belirlediği çağrı fiyatını daha önce düşük bulduğu Koçbank'ın çağrı bilgi formunu iletebilmek için yaptığı ek süre başvurusunu olumlu karşıladı ve 27 Ocak'a kadar süre tanıdı.
SPK, Koçbank'ın Yapı ve Kredi Bankası'nın yüzde 58.22'sine sahip olması nedeniyle ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin çağrı bilgi formunun kurula iletebilmesi için 27 Ocak 2006 gününe kadar ek süre verilmesi talebinin uygun bulunduğunu açıkladı.
SPK, Koçbank'ın Yapı Kredi Bankası'nın diğer ortaklarına çağrıda bulunmak için belirlediği 5.35 YTL'lik fiyatı az bulmuş, çağrı fiyatının en az 6.46 YTL olması gerektiğini duyurmuştu. Koç Grubu ise SPK'nın düşük bulduğu çağrı fiyatının Koçbank tarafından hisse devir sözleşmesi imzası tarihinden önceki 90 günlük piyasa fiyatının ortalaması alınarak tespit edildiği ve bu fiyatın hisse devrinde ödenen en yüksek fiyatın da üzerinde olduğu açıkladı.
Bu arada, Koçbank'ın Yapı Yatırım Ortaklığı ortaklarına 1.08 YTL, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ortaklarına 3.03 YTL birim pay fiyatı üzerinden çağrıda bulunma başvurusunu kabul etti.