Kömür yardımına DDK'dan eleştiri

ANKARA - Yerel seçimler öncesi tartışma konusu olan belediyelerin yardımlarına Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye ölçeğinde bilimsel ölçütlere göre mutlak yoksulluk sınırı belirlenememiş olmasının, yardım yapan kuruluşların keyfiliğine yol açan bir uygulamayı beraberinde getirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isteği üzerine belediyelerin yaptığı yardımları mercek altına alan DDK, hazırladığ raporda özetle şunları söyledi:


En önemli neden işsizlik: Türkiye’de sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı ve harcamalarında son yıllarda önemli artış görülmüştür. Bunun en önemli nedeni ise işsizlik olarak görülmektedir.
Sadaka olarak görülüyor: Bazı kesimler sosyal yardım ve hizmetleri sadaka olarak değerlendirmekte, ve sistemi eleştirmektedir. Bu tartışmalar, ideolojik yaklaşımlar ve farklı siyasi görüşlerin etkisiyle sürmektedir.
Yardımlar adil değil: Türkiye ölçeğinde mutlak yoksulluk sınırı belirlenememiş olması yardım yapan kuruluşların keyfiliğine yol açan bir uygulamayı beraberinde getirmektedir. Bu alanda merkezi bir veri tabanı bulunmaması, hedef gruba ya hiç hizmet sunulamaması ya da aynı kişilere birden fazla kurumca aynı nitelikte yardım ve hizmet sunulması sonucunu doğurmaktadır.
Belediyelere eleştiri: Seçim ve diğer politik tercihler sebebiyle bazı yerlerde sosyal hizmet ve yardımlara aşırı kaynak ayrılması mahalli idarelerin asli görevlerini engelleyebilmektedir. Bu durum ise bazı yerleşim birimlerinde çok gerekli bazı hizmetlerin dahi vatandaşa ulaştırılamamasına, bazı yerleşim birimlerinde mükerrer hizmet ve yardımlara yol açmaktadır. Bu karmaşa, ana hatlarıyla ilgili mevzuatta düzenlenmelidir.
Bakanlıklar kurulsun: İşleyişte düzen ve verimlilik sağlanması için Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Bakanlığı kurulmalıdır.
Yurtlar üniversitelere devredilsin: Yüksek Ögretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar, ilgili üniversitelere devredilmeli. Burslar, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Bakanlığı’nca ödenmeli.
Fon kaldırılmalı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaldırılmalı. (Radikal)