Kontrolörün tepki ilanı

Hükümetin TBMM'ye sevk ettiği 'gelir idaresinin yeniden yapılandırılması yasa tasarısı' Maliye Bakanlığı'nda ipleri gerdi. Tüm girişimlerine rağmen yasa tasarısında hakları geriye götürülen Gelirler Kontrolörleri tasarıya tepkisini gazetelere verdiği ilanlarla yansıttı.

ANKARA - Hükümetin TBMM'ye sevk ettiği 'gelir idaresinin yeniden yapılandırılması yasa tasarısı' Maliye Bakanlığı'nda ipleri gerdi. Tüm girişimlerine rağmen yasa tasarısında hakları geriye götürülen Gelirler Kontrolörleri tasarıya tepkisini gazetelere verdiği ilanlarla yansıttı.
Gelirler Kontrolörleri Derneği ve Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı'nın gazetelere verdiği tam sayfa ilanda, tasarıda kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin en önemli unsuru olan vergi denetimini etkin ve objektif kılacak yeni bir yapılanma önerilmediği, merkezi denetim birimleri arasında varolan çok başlılık sorununun giderilmediği belirtildi. Yeni yapılanmada, gelir idaresinde bağımsız, tarafsız ve etkin çalışacak örgütlenmenin kurulamadığı da vurgulanarak, bu haliyle şeffaf ve katılımcı gelir idaresi oluşturulamayacağı ileri sürüldü.
Söz konusu tasarının vergi politikasının oluşturulması sürecindeki yetersizlikleri gidermediği, etkin ve kaliteli hizmet sunabilecek, mükellef odaklı bir yapılanmanın da bu düzenleme ile sağlanamayacağı savunuldu. Taşra örgütüne ilişkin düzenlemelerin yetersizliği eleştirilen tasarı için "Tasarı, bu haliyle yasalaştığı takdirde, yeniden yapılanmayı zorunlu ve gerekli kılan unsurların en önemlisi olan oligarşik bürokrasinin kırılması mümkün olmayacak, aksine daha güçlenecek" görüşü savunuldu.
6 bin 400 kadro iptal
Vergi çalışanları adına yapılan açıklamada da, tasarı ile halen görev yapmakta olan 1089 vergi dairesi müdür yardımcısı, 245 gelir müdür yardımcısı ve 5 bin 71 şef kadrosu olmak üzere toplam 6 bin 405 kadronun iptal edilmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Vergi dairelerinde yönetici olarak sadece müdürlerin bırakıldığına vurgu yapılarak, tasarıya yönelik şu eleştirilerde bulunuldu:
Politikacılara sitem
"Vergi dairelerinin sadece müdür yönetiminde nasıl çalışacağı anlaşılmamaktadır. Bugüne kadar devletin vergi politikasının belirlenmesinde en ufak bir görüşü alınmayan vergi dairesi müdür yardımcısı ve servis şeflerinin kadroları iptal edilerek, vergi dairelerindeki kötü işleyişin sebebi ve sorumluluğu bu kadroların üzerine ihale edilmiştir. Ancak, vergi politikalarını belirleyen üst düzey yöneticiler, aynen kadrolarını korudukları gibi, kendilerine yeni kadrolar ihdas etmişlerdir. Vergi dairelerinde çalışan vergi müdürü ve diğer personelin vergi dairesinin üzerinde bulunan görevlere yükselmesi de tasarıyla engellenmiş ve çalışanların hedefleri karartılmıştır. Bu tasarı, vergi dairesini sorunlar yumağı haline getirecek. Bu nedenle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."