Köprü ve otoyol zammına dava

Tüketiciler Birliği, köprü ve otoyol ücretlerine 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yapılan zammın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

ANKARA - Tüketiciler Birliği, köprü ve otoyol ücretlerine 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yapılan zammın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Üstün Bol, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1 Eylül 2006'dan itibaren köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada eski zammın, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce iptal edildiğini anımsattı. Son zam kararının da yargı tarafından iptal edileceğini öne süren Bol, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin, o zaman verdiği iptal kararının gerekçesinde,
"Kamusal hizmetin gelir artırıcı bir kalem olarak görülemeyeceği ve külfetlerin adil dağıtımı ilkesine aykırı" olduğu görüşüne yer verdiğine dikkat çekti.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün iptal kararı verilinceye kadar tüketicilerden fazladan 41 milyon YTL aldığını savunan Bol, bugünkü zamma ilişkin karar iptal edilinceye kadar da fazladan 80-100 milyon YTL alacağını öne sürdü.
"Bu zam kararı da yargı tarafından iptal edilecektir" diyen Bol tüketicilere, "1 Eylül 2006 tarihinden sonraki geçiş ücretlerine ilişkin fişleri atmayın. Zam kararı iptal edildikten sonra bu fişlerle dava açılarak fazladan yapılan ödemeler geri alınabilir" diye seslendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerine 1 Eylül 2006'dan geçerli ortalama yüzde 33 oranında zam yapmıştı.