Korsanın bedeli 240 milyar dolar

TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'nin fikir üreten, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve sadece mal değil, fikir ürünü de ihraç eden ülke olması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'nin fikir üreten, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve sadece mal değil, fikir ürünü de ihraç eden ülke olması gerektiğini söyledi. Sabancı, kol gücüyle üretim yapılan, gelişmiş ülkelerin bırakmakta olduğu teknolojileri ithal eden, başkalarının geliştirdikleri fikirleri uygulayan bir ülkenin gelişiminin sınırlı olacağını dile getirdi.
Ömer Sabancı, 'Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular ve İş Dünyası İçin Yol Haritası' raporunun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Fikri hakların konusunu oluşturan ürünlerin yaratmış olduğu katma değer diğer ürünlerden çok daha yüksektir. Ne var ki, bu ürünlerin çok kolay yöntemlerle ve çok az maliyetle taklit edilebilir olması dünya çapında korsan ve taklitçilikte önlenemez bir artışa neden olmuştur. Korsan üretim ve taklitçilikten kaynaklanan yıllık kaybın yaklaşık 240 milyar dolar gibi korkutucu rakama ulaştığı hesaplanmakta" diye konuştu. Ömer Sabancı görüşlerini şu başlıklar altında özetledi:
AB'nin dışında kalırız: Sürdürülebilir büyüme yolunda izlenecek stratejinin önemli bir boyutu da fikri hakların korunmasıdır. Teknolojik ilerlemenin vazgeçilmez koşulu olan buluşların teşvik edilmediği ülkenin AB'nin rekabet politikalarının dışında kalacağı aşikâr.
Daha ciddi adımlar atılmalı: Sahtecilik ve korsanlık, hiçbir zaman unutulmaması gereken konuların başında geliyor. Örneğin her yıl verilen patent sayısına bakıldığında, Türkiye çok aşağıda yer alıyor. Araştırma-geliştirme yatırımında, teknoloji geliştirme ve fikri mülkiyet haklarına sahip çıkmada daha ciddi adımlar atılsın.
Hassas denge şart: Fikri haklar konusu iş dünyası ve kanun koyucular için hassas bir dengenin sağlanması gereğini ortaya koyuyor. Bir yandan yaratıcılığı teşvik ederken, diğer yandan buluşları etkin bir şekilde koruyacak ortam oluşturmak gerek. İşte fikri haklar koruması, hem girişimciyi korumak, hem teknolojik buluş açısından önemli düzenleme olarak gündeme geliyor.
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Müdürü Demet Arıyak da taklit malların sınır ötesi satış değerinin 450 milyar dolara ulaştığını söyledi.