KOSGEB kredisi alıp tatile çıkmaya son

KOSGEB kredisi alıp tatile çıkmaya son
KOSGEB kredisi alıp tatile çıkmaya son

Bakan Ergün, ?KOBİ?ler ne yapmak istediklerini ortaya koyacaklar, biz de onların bu projelerini destekleyeceğiz? dedi. FOTOĞRAF: AHMET OĞUZ / DHA

Geçmişte esnafın kredi alıp işletme sermayesi yapmak yerine tatile çıktığını veya oğlunu evlendirdiğini söyleyen Bakan Nihat Ergün, 'Artık al parayı ne yaparsan yap olmayacak. Projeler yakından takip edilecek' dedi

ANKARA - Geçmişte esnaf kredilerinde birtakım olumsuzluklar yaşandığını ifade eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “İşletme sermayesi olarak işini geliştirmek, yeni bir makine almak için ya da yeni mal almak için temin ettiği krediyle tatil yapmak olur mu? İşletme kredisiyle ‘oğlumu evlendireyim, kızımı evlendireyim, arabamı yenileyeyim’i kabul etmiyoruz. Al parayı ne yaparsan yap olmayacak. Proje olacak ve bu projeyi yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

‘Desteği genişlettik’
Mayıs ayında yaptıkları düzenlemeyle daha önce sadece imalat sektörüne yönelik olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) destek ve hizmetlerini ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’leri de kapsayacak şekilde genişlettiklerini, bu işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin ise gelişen şartlara göre Bakanlar Kurulu Kararı ile daha sonra belirleneceğini ilan ettiklerini hatırlattı. Bu doğrultuda hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 18 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Ergün, karar doğrultusunda imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin KOSGEB tarafından öncelikli olarak destekleneceğini söyledi.
Desteklerden, başta turizm olarak üzere madencilik ve taşocakçılığı, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretim ve dağıtımı, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, inşaat, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler yararlanacak.

‘Yeni projelere odaklanacağız’
Bu sektörleri belirlerken son derece seçici davrandıklarını belirten Ergün, “Hizmet sektörü de artık KOSGEB desteklerinden yararlanmaya başlayacak. KOSGEB bunların da firmalarını güçlendirmeleri için kredi kanalları oluşturacak, yönetim biçimlerini modernize edebilmeleri için eğitim çalışmalarını sürdürecek, eğitim harcamalarını karşılayacak, ulusal ve uluslararası fuarlara katılabilmeleri için destek sağlayacaktır” dedi. Desteklerin çoğunun proje bazlı olacağını belirten Ergün, “KOBİ’ler ne yapmak istediklerini ortaya koyacaklar ve biz onların bu projelerini destekleyeceğiz. Her biri farklı limitlerde bir sürü destek paketi olacak. O limitleri de yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.
Bakan Nihat Ergün, “Yeni bir ürün tasarladık, işletmemizi, üretimimizi iyileştirdik, şu konuda bir Ar-Ge faaliyeti yapmak istiyoruz” diyen KOBİ’lerin ürettiği projelerin finansmanına daha çok odaklanacaklarını da dile getirdi.

KOSGEB’den KOBİ’lere faiz ve komisyon desteği 
KOSGEB, bütçe imkânları çerçevesinde, girişimcilerin ve KOBİ’lerin kullanacağı yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerinin faiz, komisyon ve diğer masraflarına yönelik destek verecek. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurumlar ve diğer noktalar, KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belirlenip, KOSGEB’in banka ile yapacağı protokollerle uygulanacak.
KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, KOBİ’lerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarıyla diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına KOSGEB tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlanmasına yönelik hususları kapsıyor. Yönetmeliğe göre nakdi ya da gayri nakdi kredilerin faiz, komisyon ve diğer masraflarına yönelik olarak KOSGEB tarafından bütçe imkânları dahilinde destek verilecek.
Bu destek Bakanlar Kurulu’nca belirlenen sektörel ve bölgesel öncelikler de dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belirlenip, KOSGEB’in banka ile yapacağı protokollerle uygulanacak. Verilecek bu destekten, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan, işletme ve girişimciler yararlanacak.

Aykırı kullanana destek yok
Desteklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmeyecek. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilecek.
Borcun vadesinde ödenmemesi durumundaki haller ise, bankalarla yapılacak protokollerle düzenlenecek. (aa)