Köşk, yetkisiz kalmaya karşı

Sosyal güvenlik sistemini kökten değiştiren yasalara ilk veto geldi. Cumhurbaşkanı Sezer, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı tek çatıda birleştiren yasada, Sosyal Güvenlik Kurumu'na üye atamada kendisini devre dışı bırakan maddeyi iade etti.

ANKARA - Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapan yasalara ilk veto geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, reform düzenlemelerinin ilk ayağını oluşturan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın (ES) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştiren yasayı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na üye atanmasında Cumhurbaşkanının baypas edildiği gerekçesiyle 'kısmen' veto etti. Sezer, esas kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu üzerindeki incelemelerini ise sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, SGK Kanunu'nun, 'Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri' başlıklı 6. maddesi, bir daha görüşülmek üzere Meclis'e iade edildi. Madde, beşi kamu, beşi işçi, işveren, memur ve emeklileri temsilen 10 kişiden oluşan SGK Yönetim Kurulu'na kamudan gelen temsilcilerin, cumhurbaşkanı'nı bay pas ederek ilgili bakanlarca atanmasını düzenliyor.
Sezer, ES ve SSK'da uygulamanın, seçimle gelen dışındakilerin atamasının cumhurbaşkanının da imzasını gerektiren üçlü kararnameyle yapılması şeklinde olduğunu, oysa yeni yasada üç üyenin Çalışma, Maliye ve Hazine'den sorumlu bakanlarca atanmasının öngörüldüğünü vurguladı. Gerekçede, yönetim kurulunun en yüksek karar organı olduğu, önemli ve en üst düzey yetki, görev ve sorumluluklarla donatıldığı belirtilerek, buna karşılık üç üyenin atamasında cumhurbaşkanının imzasını gerektirmeyen yöntem öngörüldüğü vurgulandı.
Bundan sonra ne olacak?
Cumhurbaşkanı Sezer'in, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu incelemesiyse sürüyor. Muhalefet ve sendika çevreleri, daha çok maddenin veto edilebileceğini öne sürüyor. Vetolu madde Meclis'te ilgili komisyon ve Genel Kurul'da görüşüldükten sonra tekrar Sezer'e gönderilecek. Hükümet yasayı aynen Meclis'ten geçirirse, Sezer onayladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapabilecek.