'Köy'ün parası dağıtılıyor

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla birlikte, bu kuruluş için 2005 Yatırım Programı'na konulan yaklaşık 480 trilyon liralık ödenek, ilgili kuruluşlara dağıtılacak.

ANKARA - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla birlikte, bu kuruluş için 2005 Yatırım Programı'na konulan yaklaşık 480 trilyon liralık ödenek, ilgili kuruluşlara dağıtılacak. Edinilen bilgiye göre, Devlet Planlama Teşkilatı kapatma ile birlikte, Köy Hizmetleri'nin görevlerini yerine getirecek kuruluşlarla görüşecek.
Yasa ne öngörüyor?
Bunun ardından yatırım programında revizyon yapılacak ve mart ayında çıkarılacak Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ödeneklerin dağılımı sağlanacak. Köy Hizmetleri'nin 2005 yılı ödeneklerinin 140 trilyon lirası tarım, 198.3 trilyon lirası ulaştırma, 142.4 trilyon lirası da diğer kamu hizmetlerini (içme suyu vs.) içeriyor.
16 Mart 2005'te yürürlüğe girecek kanun uyarınca, Köy Hizmetleri'nin kapatılması öngörülüyor. Kanuna göre, kurum hizmetleri İstanbul ve Kocaeli'nde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devrediliyor. Yasaya göre, iskân konularına ilişkin hizmetler ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yürütülecek. Köy Hizmetleri'nin taşra teşkilatının bölge müdürlüklerinin görev alanına giren işler, il özel idarelerince her yıl müşterek yapılacak iş programı çerçevesinde yürütülecek.