Kredi kartı borcu ödemenin inceliği

On binlerce kredi kartı borçlusuna az da olsa soluk aldıran Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan yararlanmak için geçerli olan iki aylık sürede ilk 10 gün tamamlandı.

İSTANBUL - On binlerce kredi kartı borçlusuna az da olsa soluk aldıran Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan yararlanmak için geçerli olan iki aylık sürede ilk 10 gün tamamlandı. Haklarında icra takibi başlatılanlar, dönem borcunu ödemesi için ihtar çekilenler ve ihtar çekilmemiş ancak 31 Ocak 2006 itibariyla temerrüde düşenlerin yararlanabildiği 'borç yapılandırması' için, hukukçuların tüketicilere önemli uyarıları var. Bankaya başvuruların mutlaka noter kanalıyla yapılmasını isteyen icra, iflas hukuku uzmanı avukat Nihat Pehlivan, "Noter ispat yoludur, bu nedenle tercih edilmeli" dedi.
Bazı bankaların, yasanın ayrıntılarını bilmeyen kimi borçlulara zorluk çıkardığı, ödeme kolaylığından yararlanmak için başvuran kart sahiplerinin, tüketici kredisi kullanmaya zorlandığı öne sürülüyor.
Avantajlı olanı seç
Yasanın geçici dördüncü maddesi, borcunun yeniden yapılandırılmasını isteyen kart sahibine, yıllık yüzde 18 faizle borcunu 18 taksitte ödeme imkânı getiriyor. Yasadan yararlanmak isteyenlerin ilk yapacağı iş de kartı aldığı banka şubesine ya da il dışına çıkmışsa herhangi bir şubesine başvuruda bulunmak. Başvurunun, iadeli taahhütlü mektupla da yapılması mümkün, ancak noter üzerinden yapılırsa tüketicinin başvurusuna ilişkin elinde yazılı belgesi oluyor. Ayrıca, bankanın yanıtı da, borçlunun kullandığı yönteme paralel olduğu için noter kanalının kullanılması hukuki işlemlerde avantaj sağlıyor.
Ödeme planına dikkat
Borçluların, bankaların kendilerine gönderdiği ödeme planındaki rakamları kontrol etmelerinin önemli olduğunu söyleyen Avukat Pehlivan, "Borçlu, eğer bankanın kendisinden haksız istemde bulunduğunu düşünüyorsa, ödeme planına çekince koymalı. Bu çekincede de, banka lehine fazladan ödemek zorunda kalacağı miktara ilişkin yasal haklarını kullanma hakkını saklı tutmalı" dedi. Pehlivan'ın verdiği bilgiye göre, 5464 sayılı 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu', borçlunun 'ödemelere devam etmek koşuluyla' itiraz yoluna başvurabileceğini hükme bağlıyor. Pehlivan, banka borcu fazla çıkardığında borçlunun Tüketici Mahkemesi'ne gitme hakkı olduğunu söyledi.
'Borcu gelirini aşan var'
Ödemesini yapamayan ancak bankadan ihtar almadığı için yasadan yararlanamayan geniş kesim olduğunu hatırlatan Pehlivan, gelirleri, borçlarını karşılayamayacak düzeye gelmiş çok sayıda borçlunun mahkemeye başvurabileceğini söyledi. Asgari borcunu ödeyemeyenler için bankaların önce 'idari takip' başlattığını belirten Pehlivan, "Geliri ve malvarlığı borcunu ödemeye yetmeyen kişilerin de yasa hükümlerinden yararlanması" gerektiğini savundu.
Kefile rahat soluk
Yasa, kredi kartı borçlusuna kefil olandan, tüm yollar denenmeden borcun tahsilinin talep edilemeyeceğini hükme bağlıyor. Bu da mevcut uygulamalarda bir farklılık getiriyor. Bankaların genel uygulamalarında, asıl borçluya ulaşılamadığında doğrudan kefile gidildiğini anlatan Nihat Pehlivan, yeni düzenlemeye göre öncelikle borçluya müracaat edileceğini, borçludan tahsilat yapılamadığının netleştirilmesinden sonra yani 'aciz vesikasına' bağlanmasından sonra kefile gidileceğini vurguladı.
"Pek çok kredi dosyasında kefiller de borçlu, onlar da icra takibine maruz kaldı" diyen Pehlivan, kefillerin de yasadan yararlanmak için müracaat etmeleri uyarısında bulundu. Dolayısıyla 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun getirdiği olanaklardan yararlanmak isteyen kefillerin de hem bankaya hem de borçluya ihtar çekmesi gerekiyor.
Borçlu dilekçede ne yazacak
Temerrüde düşmüş kredi kartı borçlusu, aşağıda örneği olan dilekçeyle, ilgili bankaya başvuruda bulunabilir:
".. Bankası'nın .. şubesinin .. sayılı kredi kartı sahibiyim. Temerrüde düştüm (ya da hakkımda icra takibi başlatıldı). Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 5464 sayılı yasanın geçici dördüncü madde hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ödeme planının yapılarak tarafıma tebliğini talep ederim."
Kefilin müracaatı
".. Bankası'nın .. Şubesi'ne Kredi kartı sözleşmesine müteselsilen kefil olduğum, ... isimli kredi kartı kullanıcısının, borcunu ödeyememesi nedeniyle şahsım aleyhine, kefaletimden dolayı ihtar çekildi (ya da icra takibine uğradım). Kanundan yararlanmak istiyorum. Yeni yasa uyarınca müteselsilen kefaletim, adi kefalete dönüştü. Öncelikle borcun, asıl borçludan tahsili işlemlerinin yapılmasını ihtar ederim."
Borçluya da ihtar
Kefil, borçluya ihtar çekmeli:
"Müteselsilen kefil olduğum kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan borçtan dolayı icra takibine maruz kaldım. İlgili kanunun geçici dördüncü maddesi hükmünden yararlanmanızı ihtar ederim."