Kredi kartı faizine sınır yok

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, bankalar arasında kredi kartlarıyla ilgili farklı faizler uygulandığına işaret ederek kredi kartlarıyla ilgili kanun tasarısı taslağında, faiz oranlarıyla ilgili düzenleme olmadığını kaydetti.

İSTANBUL - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, bankalar arasında kredi kartlarıyla ilgili farklı faizler uygulandığına işaret ederek kredi kartlarıyla ilgili kanun tasarısı taslağında, faiz oranlarıyla ilgili düzenleme olmadığını kaydetti.
"Bankaların da, diğer kesimlerin de itirazları varsa bu itirazları dinleyeceğiz. Metin üzerinde görüşlerini alacağız, en sağlıklı olanı yapacağız" diyen Şener, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ancak bankalar faizi başlattıkları tarihi farklı, faizi uyguladıkları tutarı da farklı şekillerde belirlemektedirler. Buna bağlı olarak hangi faiz toplamına nereden ulaşıldığı konusu, müşteriler arasında anlaşılmaz bir noktaya gelmektedir. Bendeki taslak metninde bu noktalarda bir düzenleme var. Örneğin, 'bankalar faizi kredi borcunun ödenmeyen kısmına işleteceklerdir veya faizin başlama tarihi ödemesi gereken tarihten itibaren başlar' deniliyor. Belli bir faiz hesaplama biçimine düzen getiriliyor.
Fakat, taslakta faiz oranlarıyla ilgili bir sınır görülmüyor. Bazı kuruluşlar, özellikle sivil toplum kuruluşları, bankaların uygulayabilecekleri azami faizle ilgili bir sınırın konulması gerektiğiyle ilgili taleplerini iletiyorlar. Ancak, bu konularda henüz bir karar verilmemiştir. Taslak metin tam olgunlaşarak resmen henüz bize gelmemiştir. Geldikten sonra üzerinde düşünürüz."
'GSM Sektöründe Yeni Teknolojiler ve Rekabet' konulu toplantıya katılan Abdüllatif Şener, bir gazetecinin, IMF ile stand-by anlaşmasının imzalanması konusunda, ilgili bakandan 'Nisan ayının ilk yarısı' açıklamasını hatırlatarak "Sizce ne zaman?" sorusuna Şener, şu yanıtı verdi:
'Engel kalmadı'
"3 kanunumuz var, bu kanunlardan birisi, Gelir İdaresi Teşkilatı Kanunu'dur. Bu kanun, hükümet tarafından TBMM'ye gönderilmiştir. Şu an Plan ve Bütçe Komisyonu'ndadır. Bu kanunun yasalaşması gerekiyor. Ben, alt komisyon çalışmasından sonra komisyon ve genel kurul çalışmalarının hızla tamamlanacağını düşünüyorum. Diğer iki kanunun ise sadece Meclis'e sevk edilmiş olması yeterli olacaktır."
Abdüllatif Şener, bu kanunlardan birinin Bankalar Kanunu, diğerinin ise sosyal güvenlik ile ilgili kanunun emeklilik kısmı olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Bankalar Kanunu, zaten artık müphem tarafı kalmadı, metin
olarak kesinleşmiştir. Meclis'e sevk edilmeye hazır hale gelmiştir. Ufak bazı redaksiyonlardan sonra gönderilecektir. Sosyal güvenlikle ilgili kanun ise dün Bakanlar Kurulu'nda ele alınmıştır. Onun da çok kısa sürede tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi beklenebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte artık bir engel yok." Şener, standby anlaşmasına ilişkin olarak gazetecilerin, "Bir tarih verebiliyor musunuz? Mayıs'ı bulabilir mi?" sorusuna, "Daha önce nisan ile ilgili, sayın bakanın yaptığı açıklamalar çerçevesinde düşünülebilir" yanıtını verdi. Bir gazetecinin, Bankalar Kanunu'yla ilgili bazı konularda anlaşmazlıklar bulunduğunu
anımsatarak, "Örneğin bankaların tasfiye mi edilmesi yoksa fona mı devredilmesi... Bu, hangi yolla aşılacak?" diye sorması üzerine Bakan Şener şunları söyledi:
"Bu iki yöntemden birine BDDK karar verecek. Sorunlu banka, bankacılık faaliyetlerinden men edilecek ve tasfiyeye alınacak veya TMSF'ye devredilecek. Sürecin de belli bir süre içinde tamamlanması gerekecek." Şener, 9 artı 3 formülünün yasada bulunduğunu da ekledi.
'Dış gelişmeleri izliyoruz'
Devlet Bakan ıAbdüllatif Şener, 2005 sonu itibarıyla 10 milyar doların üzerinde bir cari açık öngörüldüğünü belirterek, "Finansmanıyla ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.
Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası işbirliğiyle düzenlenen '4. Bilgi Ekonomisi Forumu'na katılan Şener, cari açıkta bir revizyon olup olmayacağı yönündeki soruyu,"2005 sonu itibarıyla da 10 milyar doların üzerinde bir cari açık öngörülmüştür. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok" diye cevapladı. Newsweek'in global krizle ilgili yorumlarının hatırlatılması üzerine de Devlet Bakanı Şener, şunları kaydetti:
"Biz Türkiye ekonomisinde dengeleri kurarken, bu dengelerle ilgili gelişmeleri yönetirken, uluslararası ekonomik gelişmelere dikkat ediyoruz. Muhtemel gelişmelere göre Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için nelere önem verilmesi gerektiğini de biliyoruz. Zaman zaman dünyada bazı genel hadiseler olabilir veya güçlü bir ekonominin uyguladığı politika diğer ülkeleri etkileyebilir. Tüm bunları, kontrol altında ve bu gelişmelere göre aldığımız tedbirlerle götürüyoruz."