Kredi kartına AB standardı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince, "Kredi kartlarıyla ilgili Avrupa Birliği'ndeki (AB) uygulamalar doğrultusunda yapılacak düzenlemelere 'hayır' diyen bir üyemiz yok" dedi.

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince, "Kredi kartlarıyla ilgili Avrupa Birliği'ndeki (AB) uygulamalar doğrultusunda yapılacak düzenlemelere 'hayır' diyen bir üyemiz yok" dedi. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in kredi kartına taksit konusunda 'Bankalar kendi aralarında düzenleme yapmazlarsa BDDK yapacaktır' demesine karşın Ersin Özince, TBB'nin bir platform olduğunu ve BDDK'nın elindeki verilere sahip bulunmadığını belirtti. Ersin Özince'ye göre sektör genelinin kredi kartları konusunda özel birtakım önlem ve düzenlemeye ihtiyacı bulunmuyor.
Bankaya özel uygulama
Ersin Özince, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basınla sohbet toplantısındaağırlıklı olarak kredi kartları ve önlemlere ilişkin soruları yanıtladı. Sorunlara banka özelinde önlemler alınması gerektiğinin altını çizen TBB Başkanı Ersin Özince, şunları söyledi:
"Nasıl trafikte istiap haddinin üzerinde yük yükleyeni tutuyorlar... Tabii bilemiyoruz, aramızda böyle biri (banka) var mı? Kamuoyunun, basının ilgi çektiği birtakım alanlarda illa bir rahatsızlık olduğunu düşünmüyoruz. Ya da kamuoyunun işaret ettiği birtakım rahatsızlıklar varsa ve bunlar sektörün teamülleri açısından düzenlemeye denetlemeye tabiyse, BDDK'nın bu sorunları olay bazında çözümlemesi kadar tabii hiçbir şey olamaz. Buna da hiçbir şekilde itirazımız yok."
Özince, BDDK ile aralarında iletişim problemi bulunmadığını söyledi. BDDK'nın ilgili kanun taslaklarını internette açıklayarak sadece kendilerini değil, tüm kamuoyunu da bu iletişime dahil ettiğini anlatan Özince, şöyle dedi:
"İletişim sorunumuz yok, Tabii konunun birçok tarafı (bireyler sivil toplum örgütleri) değerlendirmeler yapıyor. Belki bunlardan hareketle bazı üyelerimiz, bazı değerlendirmeler yapıyorsa, bu kendi takdirleridir. Bunlar rahatsızlıktan değil. Tartışmaktan bir rahatsızlık olacağını düşünmüyoruz. BDDK ile ters düşmekten de ayrıca çekinmiyoruz. Bundan tabii bir şey olamaz. BDDK bunu öngördüğü için bunu tartışmaya açıyor."
'Kredi kartı yazarkasa'
Özince, kredi kartları hakkındaki düzenleme konusunda da, özellikle belli bilinç düzeyinin altındaki tüketicilere sahip çıkılması isteniyorsa, buna itirazları olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:
"Tüketicinin emrine sunduğumuz bireysel krediler içinde en önemlisi ve en büyüğü, illa kredi kartları olmak durumunda değildir. Bugün bankalarımızın çoğu tüketici kredisini, kredi kartı borcunu kapatmayı sağlamak için emre amade tutuyor. Kredi kartı bugün yazarkasa olmuş bir ürün. Dolayısıyla bu sistemle ilgili yapılması gereken birtakım ayarlar varsa, bunların tüketiciyi koruma yasalarıyla veya bankalarımızın özelinde alınacak önlemlerle düzenlenmesine kimse karşı değil."
"Toplumun en yoksul kesimlerine kredi kartı verip de sorunlu kredi yaratmak bir bankacı için marifet değil" diyen TBB Başkanı Ersin Özince şunları kaydetti:
'Bu kadar taksit yok'
"Kredi kartları bizim açımızdan olmazsa olmaz bir konu değil. Türkiye'de arzu ettiğimiz uluslararası normlar doğrultusunda kredi kartı kanunu çıkmazsa da, kamuoyunun, şu ya da bu kesimin arzuları doğrultusunda bir kanun çıkar.
Ona da harfiyen uyarız. Hiç öyle protesto yapacak, halimiz yok."
Dünyada kredi kartına bu kadar uzun vade uygulayan başka ülke bulunmadığını söyleyen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Ancak Türkiye kendi örneğini yaratıyor" dedi.
Kredi kartı konusunun bir yasayla düzenlenmesinin doğal olduğunu da vurgulayan Hakan Ateş, "Tasarı niteliğindeki metin tartışılıyor, ama bu dünya örneklerinden koparılıp, başka yerlere götürüldüğü zaman da Türk bankacılığının önünü gereksiz yere tıkarsınız kanaatindeyim. Bu böyledir ve böyle oluyor da demek istemiyorum. Otorite her türlü kanaati de dikkate alıyor" diye konuştu.
Bankalar Birliği taksit için uyardı
TBB, son dönemde taksitli harcamaların büyük kısmının perakendeciler tarafından fonlanmasına karşın kredi kartına taksitteki taksit sayısının ve çok kısa vadede tüketilen mal ve hizmetler içinde kullanılmasının bankalar açısından beklenen ekonomik faydayı olumsuz etkilediğini vurguladı.
Kredi kartının bankacılık sistemi, tüketici ve Türkiye ekonomisine olan olumlu etkilerinin vurgulandığı TBB açıklamasında buna karşın TBB'nin ürün ve hizmetin çeşitlendirilmesini desteklediği vurgulanarak "Ancak TBB uygulamaların rekabet kurallarına, ekonomik realiteye ve temel bankacılık ilkelerine uygun olmasını gözetmektedir" denildi.
TBB'nin açıklamasında, kredi kartlarında beklenen ekonomik faydanın gerçekleşmesi için bankaların kredi kartıyla satın alınan mal ve hizmetlerin tüketim ömrü, fonlama maliyeti, fonlamanın ve kredinin vadesi, kredinin geri ödenebilirliği, kredinin fiyatlanması, riskin doğru ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması konularına özel bir önem vermesi gerektiği de belirtildi.
'Bankalar fona devredilmemeli'
TBB Başkanı Özince, "Kişisel kanaatim, bankacılık, artık bu denli AB normlarına yaklaştığına göre, banka tasfiyesiyle ilgili kuralları da o doğrultuda belirlemekte yarar var" dedi. Özince TMSF'ye banka devrine gerek kalmadığının da altını çizdi.
Özince 'Bankacılık Yasası neden çıkmıyor?' sorusu üzerine, 4389 sayılı mevcut Bankalar Kanunu'nu hatırlatarak; "Düzenlemeyle ilgili çekincemiz yok. Yeni yasaya ilişkin işaret ettiğimiz hususları BDDK da uygun gördü. BDDK da, Fon'a banka alınmasına son veren bir uygulamaya işaret etti. Bizden de bir tane banka çıkıp 'devam etsin' demedi." Özince, kendilerinin de böyle bir gereklilik kalmadığını ifade ettiklerini belirtirken, şöyle dedi: "Şayet bizim bilmediğimiz ki olabilir' Otoritenin elindeki verileri bilmiyoruz. Ayrıca hükümetimiz de başka bir değerlendirmeyle Fon'a banka alımını düşünebilir. Bu değerlendirmelerin içinde mutlaka IMF'nin de bazı görüşleri olabilir."