Kredi kartına Köşk'ten onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı getiren Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası'nı jet hızıyla onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı getiren Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası'nı jet hızıyla onayladı.
Yasa bugün yürürlüğe giriyor. İcraya verilmiş, temerrüde düşmüş veya temerrüde düştüğü halde henüz tebligat yapılmamış kredi kartı borçlarını yıllık yüzde 18 faizle yeniden yapılandırarak 18 ay taksitle ödeme olanağı veren yasadan yararlanabilmek için borçluların bugünden itibaren 60 gün içinde ilgili bankaya veya banka avukatına yazılı olarak başvurması gerekiyor.
Borçluların, temerrüt tarihindeki toplam borçları anapara kabul edilecek ve o tarihten itibaren taksit süresi dikkate alınarak yıllık yüzde 18 faiz yürütülerek yeni borç hesaplanacak.
Masraflara da taksit
İcra takibine uğrayanlar, icra masrafları ile avukatlık, dava masrafı ve harçlarını da 18 ay taksitle ödeyebilecek. İlk taksidin ödenmesiyle icra takibi duracak, son takibin ödenmesiyle icra dosyası tamamen kapanacak. Ancak bir taksit dahi ödenemezse yeniden yapılandırmaya ilişkin tüm haklar kaybedilecek. Kredi Kartı Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, halen yüzde 10 olan asgari ödeme tutarı, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren yüzde 20'den az olamayacak. Dolayısıyla kart borçlarının şu an ancak asgari ödeme tutarını ödeyebilenlerin şimdiden kendilerini eylül ayına hazırlamaları ve borç miktarını azaltmaları gerekiyor. Toplam 17 milyar YTL olan kredi kartı borçlarının yaklaşık 4.1 milyar YTLsi, yüzde 10'luk asgari tutarı ödenerek çevriliyor.