Kredi kartına sıkı disiplin geliyor

Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını üç ay süreyle ödemeyen veya bir yıl içerisinde dört defa ödemeyenlerin tüm kredi kartları iptal edilecek.

Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını üç ay süreyle ödemeyen veya bir yıl içerisinde dört defa ödemeyenlerin tüm kredi kartları iptal edilecek. Talepte bulunmayanlara kredi kartı verilemeyecek. Bir kişiye tanınacak kredi kartı limiti aylık ortalama gelirinin üç katını aşamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırladığı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı Taslağı'nı kamuoyuna açıkladı. Amacı, "banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek sistemin etkin çalışmasını sağlamak" olarak açıklanan taslakla, kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleriyle anlaşma yapma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlara BDDK'dan izin alma zorunluluğu getiriliyor. Taslakla getirilen düzenlemeler şöyle:

TALEP ETMEYENE KREDİ KARTI YOK

* Kart çıkaran kuruluşlar, yazılı, elektronik ortamda, güvenli elektronik imza veya telefonla talepte bulunmayan kimselere kart veremeyecekler.
* Asgari tutarı üç ay süreyle veya bir yıl içerisinde dört kez ödemeyen, ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli ceza alan kart sahiplerinin bütün kredi kartları iptal edilecek. Bu şekilde kartı iptal edilenlere iki yıl süreyle kredi kartı verilemeyecek.
* Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımına, kart sahiplerinin yeterli bilgi alabilmesine, yaptıkları işlemlerden doğan borçlarını öğrenebilmelerine olanak veren bir sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü kılınıyor.
* Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahibine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart sahipleri adına düzenlenen banka ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim etmekle yükümlü olacak.

KART LİMİTİ

* Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık, engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere verilen kredi kartlarının limitini dikkate alarak yapacakları değerlendirme sonucu belirleyecekler.
* Kart hamilinin yazılı, elektronik ortamda, güvenli elektronik imza veya telefon ile yapacağı talebi olmaksızın kredi kartı limiti artırılamayacak.
* Bir gerçek kişiye tanınacak kredi kartı limiti aylık ortalama gelirinin üç katını aşamayacak. 1000 Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart sahibi tarafından belgelendirilen gelirler üzerinden tespit edilecek.
* Kredi kartlarının hesap özetinde, uygulanacak faiz oranlarına, son ödeme tarihine, faize, dönem borcuna, asgari tutara ve BDDK tarafından belirlenecek diğer bilgilere yer verilecek.
* Kartın bilgilerininin kaybolması veya çalınması halinde kart sahibi, yazılı, elektronik ortamda, elektronik imza veya telefon ile yapacağı bildirim anına kadar hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların 150 Yeni Türk Lirasına kdar sorumlu olacaklar. Hukuka aykırı kullanımın, kart sahibinin ağır kusuruna veya kastına dayanması, bildirimi derhal yapmaması halinde bu sınır uygulanmayacak. Kartı çıkaran kuruluş kart sahibinin 150 YTL olarak belirlenen bu sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlü kılınıyor.