Kredide beş yıl altı tercih edildi

Geçen yılın eylül ayı itibarıyla, konut kredilerinde vadesi beş yılın altında olan kredilerin oranı yüzde 63 olurken, 5-10 yıl arası yüzde 32, 20 yılın üzerinde ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.

ANKARA - Geçen yılın eylül ayı itibarıyla, konut kredilerinde vadesi beş yılın altında olan kredilerin oranı yüzde 63 olurken, 5-10 yıl arası yüzde 32, 20 yılın üzerinde ise yüzde 5 olarak gerçekleşti. Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in soru önergesini BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in bilgi notu ile yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, hane halkı borcunun, hane halkı harcanabilir gelirine oranının 2002 yılında Fransa'da yüzde 80, Japonya, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya'da ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi Şener, Türkiye'de ise yıllık faiz yükü dahil, hane halkı borç yükünün hane halkı harcanabilir gelirine oranının 2004 yılında yüzde 11.7, 2005 yılında yüzde 20 civarında olduğunu ifade etti.
ABD'li 30 yıl vadeyle yuva sahibi oluyor
Gelişmiş ülkelerdeki kredilerin vadelerinin uzun olduğunu belirten Şener, ABD'de 30 yıl vadeli konut kredilerinin olduğuna dikkat çekti. Bakan Şener, Türkiye'de konut kredisi kullanımının arttığını ancak oranların dünya ortalamalarının gerisinde olduğunu söyledi. Konut kredilerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payının ABD'de yüzde 53, AB ülkelerinde yüzde 39, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5-15 olmasına rağmen, bu payın, Türkiye'de 2005 yılı sonu itibarıyla yüzde 2.5 olarak gerçekleştiğini belirtti.