'Kriz teğet geçti' diyen, Başbakan Erdoğan da 2010'da kemer sıkacak

'Kriz teğet geçti' diyen, Başbakan Erdoğan da 2010'da kemer sıkacak
'Kriz teğet geçti' diyen, Başbakan Erdoğan da 2010'da kemer sıkacak
Her konuşmasında krizin Türkiye'yi etkilemediğini söyleyen Başbakan Erdoğan da kriz mağduru oldu. 2010 yılı bütçe tekliflerine göre Başbakanlık bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 71 oranında azalarak 524 milyar TL'ye indi
Haber: SONGÜL SELVİ / ArşiviANKARA - ‘Kriz Türkiye’yi teğet geçti’ diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da küresel krizin mağduru oldu.  Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kamuya ait kurum ve kuruluşların 2010-2012 yıllarını kapsayan bütçe teklifleri, küresel krizin başta Başbakanlık olmak üzere bazı kamu kuruluşlarının bütçelerini vurduğunu ortaya koydu.
Maliye Bakanlığı’na sunulan bütçe tekliflerine göre geçen yıl 1 milyar 859 milyon TL bütçesi olan Başbakanlığın bütçesi 2010 yılında 524 milyar 379 bin liraya gerileyecek. Böylece Başbakanlığın bütçesi de 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 71 oranında azalmış olacak.
Orta Vadeli Mali Plana (2010-2012) ilişkin Yüksek Planlama Karulu Kararı, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.  

Bütçesi artan da var
Bu yılın başlangıç ödeneği ile Planda kurumların bütçe ödenek teklif tavanları karşılaştırıldığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Danıştay gibi kurumların bütçelerindeki artış dikkat çekerken, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık ve Çevre ve Orman Bakanlığının bütçe ödenek teklif tavanında düşüş dikkat çekti. 

Bütçe gelirleri düşecek
Orta Vadeli Mali Planda yer alan bütçe ödenek tavanları bu hali ile yasalaşması durumunda önümüzdeki yıl bütçe gelirlerinde de düşüş bekleniyor.
Bütçe gelirlerine ilişkin ayrıntıda ise bu sene için 248 milyar 758 milyon 275 bin lira gelir hedeflenen ancak 203 milyar 900 milyon lira olarak revize edilen 2009 yılı bütçe gelirinin 2010 yılında  236 milyar 794 milyon liraya çıkması tahmin edildi.
Böylece 2010 yılında da bütçe gelirinin büyük bölümünü vergi gelirleri oluştururken, 2010 yılında vergi gelirinin önümüzdeki yıl 193 milyar 324 milyon lira olması öngörülüyor. 

Vergide çıta yükseliyor
Ayrıca merkezi yönetim bütçe gelirleri net 2010 yılı için 236 milyar 794 milyon lira olarak belirlenirken, bütçe gelirlerinin 2001’de 253 milyar 109 milyon, 2012’de de 275 milyar 359 milyon liraya yükselmesi öngörüldü.
Merkezi yönetim bütçe vergi gelirleri net 2010 yılı için 193 milyar 324 milyon lira olarak öngörülürken, 2011’de bu rakamın 210 milyar 192 milyon, 2012’de de 229 milyar 526 milyon lira olacağı hesaplandı. Merkezi yönetim bütçe gelirleri orta vadeli programda yer alan makroekonomik göstergeler ile gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, plan döneminde sürekli nitelikte gelir artışı sağlamak üzere yapılması kararlaştırılan, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve gelirlerin geçmiş yıllarda gösterdiği eğilim dikkat alınarak belirlendi.

Giderlerde taviz yok
Hükümetin, bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğine ilişkin açıklamasına karşın, 2010 yılı bütçe giderleri bu sene için tahmin edilen giderlerin çok üzerine çıkacak. Bu sene için bütçede 259 milyar 156 milyon TL olarak hedeflenen ancak son Orta Vadeli Mali Programda 266 milyar 800 milyon TL olarak revize edilen 2009 yılı bütçe giderinin 2010 yılında 286 milyar 828 milyon lira olarak öngörüldüğü ortaya çıktı. 

Personel giderleri artıyor
Merkezi yönetim bütçe giderleri 2010 yılın da 286 milyar 828 milyon lira, 2011 yılında 298 milyar 232 milyon lira, 2012’de de 314 milyar 442 milyon lira olarak öngörüldü. 2010’da personel giderleri 60 milyar 318 milyon lira, bir sonraki yıl 64 milyar 98 milyon lira, 2012’de de 68 milyar 438 milyon lira olacak. 

Bütçe 50 milyar TL açık verecek
Orta Vadeli Mali Plan (OVP) ile 2010 yılında bütçe 50 milyar 34 milyon lira açık verecek, faiz dışı fazla ise 6 milyar 716 milyon lira olacak. Ayrıca bütçe açığı 2011 yılında 45 milyar 123 milyon, 2012 yılında da 39 milyar 83 milyon liraya gerileyecek.
Orta vadeli mali planda sosyal güvenlik kurumlarında devlet primi giderleri 2010 yılında 11 milyar 124 milyon lira, 2011 yılında 11 milyar 710 milyon, 2012’de de 12 milyar 538 milyon lira olarak yer aldı. Ayrıca 2010’da mal ve hizmet alım giderleri sırasıyla 25 milyar 901 milyon lira olarak öngörülürken, bu rakam 2011’de 27 milyar 616 milyon, 2012’de de 28 milyar 798 milyon liraya yükselecek. 2010’da 102 milyar 158 milyon lira olarak öngörülen cari transferler bir sonraki yıl 109 milyar 587 milyon liraya 2012’de de 117 milyar 211 milyon liraya çıkacak. Faiz giderleri ise 2010’da 56 milyar 750 milyon, 2011’de 55 milyar 200 milyon, 2012’de de 55 milyar 400 milyon liraya yükselecek. 2010-2012 döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri makro ekonomik göstergeler, temel politika belgelerinde ortaya konulan öncelikler ve kamu idarelerinin ihtiyaçları esas alınarak belirlendi.