Krizde bile sigortaya 1900 euro harcadılar

Krizde bile sigortaya 1900 euro harcadılar
Krizde bile sigortaya 1900 euro harcadılar
Finansal kriz içindeki Avrupa'da kişi başı ortalama 1879 euro sigorta harcaması yapılıyor. Bu rakamın önemli bir kısmı ise hayat sigortalarından geliyor

2010 yılında CEA ( Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu) ülkelerinde kişi başına düşen sigorta harcaması 1879 euro olarak kaydedilirken, bunun 1150 euroluk bölümünün hayat , 729 eurosunun ise hayat dışı sigortalardan geldiği açıklandı. Sigorta harcamaları ülkeler arasında oldukça değişiklik gösterirken, en az sigorta harcaması yapan ülke 93 euro ile Romanya olurken, sigorta için en çok parayı 5124 euro ile İsviçrelilerin harcadığı kaydedildi. Hayat sigortasında İskandinav ülkeleri yüksek seviyelerde bulunuyor. Batı Avrupa ülkeleri arasında ise hayat dışı pazarın hâkim olduğu görülüyor. İsviçre’nin 4699 euroluk kişi başı sigorta priminin ardından ikinci sırada Hollanda yer alıyor. Orta ve Doğu Avrupa’da ise sigorta için harcanan miktar kişi başı 850 euro olarak CEA’nın raporlarına düşmüş durumda. CEA ortalamasının altında kalan bu ülkeler arasından Slovenya başı çekiyor. 2 milyon kişilik bu ülke vatandaşları yılda ortalama 1023 euroluk sigorta satın alıyor. Dikkat çeken bir başka ülkeyse Finlandiya. Beyaz zambaklar ülkesi hayat branşındaki artış sayesinde, 2010’da yüzde 15’lik büyüme kaydederek 3486 euroluk kişi başı sigorta harcaması yaptı. Portekiz’de ise resesyona rağmen yüzde 12’lik bir artış olduğu görülüyor.

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, Avrupa’da hayat sigortası harcamaları ortalama 1150 euro. Hayat sigortası harcamaları büyük finans merkezlerinde ve İskandinav ülkelerinde yüksek değerlerdeyken, Doğu Avrupa ülkelerindeyse oldukça düşük oranlarda seyrediyor. Doğu Avrupa’da hayat sigortasında kişi başı harcamanın miktarının en yüksek olduğu yer Slovenya ve bu ülkede 1 kişi hayat sigortası için ortalama 320 euro harcıyor. Prim gelirleri artan Finlandiya ve Portekiz’de hayat sigortasında kişi başına düşen harcamalarda da artış görülüyor. 2010’da kaydettiği büyümeyle Finlandiya, İsviçre’yi geçerek hayat sigortasında Avrupa’nın lideri konumuna yükseldi. Bununla birlikte; İngiltere, Hollanda gibi finans ve sigorta devlerleriyle, İspanya ve Yunanistan gibi finansal sıkıntı içinde olan ülkeler 2010’da hayat sigortasında düşüş yaşayan 4 ülke oldu.

İspanya’da dikkat çeken düşüş
2009’a göre 2010’da hayat dışında Avrupa genelinde yüzde 1’lik bir değişim göze çarpıyor. Hayat dışı motor, konut ve genel sorumluluğu içerirken, CEA ortalaması ise 545 euro. Bu branşlarda ülkeler arasındaki farklılığın diğer branşlara göre daha az olduğu göze çarpıyor.

Doğu Avrupa ülkeleri arasında kişi başı harcamanın en düşük olduğu ülke 71 euroyla Türkiye . Slovenya hayat branşında olduğu gibi hayat sigortalarında da 502 euro ile bu bölgede lider. Bu rakam CEA ortalamasının yüzde 8’lik bir oranla altında kalıyor. Önceki yılla kıyaslandığında dikkat çeken en büyük değişiklikse İspanya’daki yüzde 10’luk düşüş ve İngiltere’deki yüzde 8’lik artış oldu. 2010’da hayat dışı branşlarda Avrupa’da kişi başına düşen sigorta harcamalarında, 9 ülkede küçülme yaşanırken, en büyük düşüş ise İspanya’da göze çarpıyor. (radikal)

bigPara.com