Küçük bankalarda birleşme artar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi' konulu raporda büyük ölçekli bankaların daha etkin çalıştığı tespiti yapılırken...

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi' konulu raporda büyük ölçekli bankaların daha etkin çalıştığı tespiti yapılırken düşük etkinliğe sahip küçük ölçekli bankaların, düşen enflasyon ortamı ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik perspektifinin tetiklediği artan rekabetin de etkisiyle devir ve birleşmeler yoluyla konsolidasyonlarının gündeme gelebileceği belirtildi.
BDDK'nın Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi' konulu araştırması açıklandı. Rapora göre 2002-2004 dezenflasyon sürecinde bankacılık sektörünün etkinliğinde olumlu bir seyir gözlendi. Bankalar ölçek sorunu yaşıyor.
BDDK raporunda, enflasyon ve nominal faizler düştükçe bankaların faiz marjlarının daraldığı, bankaların kârlılıklarını sürdürebilmek için özellikle net faiz dışı gelirlerini artırmalarının önem taşıdığı vurgulandı. Bankaların gelecek dönemde ücret ve komisyon gelirlerini artırmak, operasyonel maliyetlerini düşürebilmek için ortak POS-ATM kullanımı, kurumsal kredi derecelendirme merkezi oluşturulması, etkin bütçeleme, ortak veri merkezi kurulması, kredi kartı basım-dağıtım işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi gibi alanlarda işbirliğine gitmelerinde yarar olduğu kaydedilen raporda "Bu bağlamda sektörde yaşanabilecek devir ve birleşmelerin bankaların rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olurken, yaratılan sinerjinin etkinliklerini de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir" denildi.