Kulisini yapan, ilave zammı kopardı

Polis, imam, teknik hizmetlerde çalışanlar, hâkim, savcı, vali, kaymakam ve mülkiye müfettişleri, TBMM üyeliği devam eden emekli milletvekilleri ve emekli üst düzey bürokratlar...
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Polis, imam, teknik hizmetlerde çalışanlar, hâkim, savcı, vali, kaymakam ve mülkiye müfettişleri, TBMM üyeliği devam eden emekli milletvekilleri ve emekli üst düzey bürokratlar, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli eski belediye başkanları bu yıl maaşlarına ilave zam almayı başardı.
Özelleştirilen Türk Telekom çalışanlarının önemli bir bölümü dahi maaş artışını devlet güvencesiyle sağladı. Buna karşılık kulis yapamayan, hükümetle pazarlığa giremeyen büyük memur kitlesi yüzde 2.5 artı 40 YTL'lik zamma talim edecek.
Memur sendikalarıyla kıran kırana pazarlık yapmasına karşın yıl içinde değişik kesimlerden gelen ekstra zam taleplerini çeşitli yasalar içine gizlenmiş maddelerle gerçekleştiren hükümet, tutumunu bu yıl da sürdürdü.
Kim, ne kadar zam alıyor?
Önceki yıllardan farklı olarak bu yılki ek zamların çoğunluğu yasaların içine gizlenmek yerine, daha aleni olarak gerçekleştirildi. Emekli TBMM başkanları, TBMM üyeliği devam eden emekli milletvekilleri ve üst düzey emekli bürokratların aylıklarına ilişkin artışlar ise sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapan yasanın içine gizlendi.
Hükümet bu yıl memurlara birinci yarıyıl için yüzde 2.5, ikinci yarıyıl için de yüzde 2.5 zam verdi. Ayrıca, makam, temsil tazminatı veya ilave bir geliri bulunmayan memurlara 40+40 YTL'lik seyyanen zam yaptı. Seyyanen yapılan 40+40 YTL'lik zammın, düşük maaşlı memurlarla yüksek maaşlılar arasında denge sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Bu yıl enflasyonun yüzde 5 civarında olacağı varsayımıyla yapılan zam, enflasyonun yüzde 10 civarında çıkacağı neredeyse kesinleştiği için daha ceplere girmeden erirken, hükümet, sesini duyuran bazı kesimlere hatırı sayılır zamlar yaptı. Denge zammına ilişkin yasada polis ve imamları, 40+40 YTL'lik denge zammının dışında aylık 100 YTL vererek diğer memurlardan ayıran hükümet, Meclis tatile girmeden hemen önce ise hâkim, savcı gibi yargı mensuplarıyla, vali, kaymakam, mülkiye müfettişi gibi yöneticilere yüksek zamlar verdi.
Öte yandan, Hükümet geçen yıl da sağlık çalışanlarına, döner sermaye gelirlerinden performanslarına göre pay ödenmesine yönelik düzenlemeye gitmişti.
Anayasa Mahkemesi'nin, ilk kez 2005 yılı Bütçe Kanunu'na konulan bu yöndeki hükmü iptal etmesine rağmen, 2006 Bütçe Kanunu'na da aynen taşınan düzenleme, uygulamada sorunlarla karşılaşıyor. Hükümetin hastanelere olan borcunun bir kısmını silmesi ve mevcut borçlarını ödemekte gecikmesi nedeniyle birçok hastane ve üniversitede, döner sermayenin yeterince geliri olmadığı gerekçesiyle ödemeler aylardır yapılamıyor.
EMEKLİ MECLİS BAŞKANLARI: Sosyal güvenlik yasasına konulan bir maddeyle emekli Meclis başkanları, cumhurbaşkanı ve başbakan emeklileriyle benzer statüye geçirilerek, aylıkları yaklaşık 3 bin YTL'den 6 bin 500 YTL'ye çıkarıldı.
EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİ: Aynı yasaya konulan bir başka düzenlemeyle de, çalışmaya devam eden emekli milletvekilleri ve makam-temsil tazminatı alan üst düzey bürokratların 1300 YTL tutarındaki temsil tazminatlarının kesilmesi uygulamasına son verildi. Böylece bu kesimin maaşlarında söz konusu miktarda artış sağlandı.
EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANLARI: Yine Sosyal Güvenlik Yasası'na konulan bir maddeye geçen yıl ilk kez Emekli Sandığı'ndan emekli olan belediye başkanlarına sağlanmış olan 600-1000 YTL tutarındaki makam tazminatı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli başkanlara da getirildi.
HÂKİM, SAVCI VE ÜST DÜZEY BÜROKRAT: Hâkim, savcı ve Adalet Bakanlığı üst düzey bürokratlarının maaşlarına 550 YTL ile 1100 YTL arasında zam yapıldı. Özel bir yasa çıkarılarak gerçekleştirilen düzenlemeyle, hâkim adaylarının maaşı da 1220 YTL'den 1772 YTL'ye, birinci sınıfa ayrılmış hakim maaşı 2 bin 173 YTL'den 3 bin 216 YTL'ye yükseltildi.
POLİS VE İMAM: Polis ve imamlara 40+40 YTL'lik denge zammının yanı sıra aylık 100 YTL seyyanen zam yapıldı. Böylece bu kesimin maaşları, yüzde 2.5'erlik normal zamla birlikte yıllık bazda toplam yüzde 20 dolayında artış gösterdi. Kamuda teknik hizmetlerde çalışan personelin maaşlarına ortalama 200 YTL tutarında ilave zam yapıldı.
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ: Meclis'in tatile girmeden önceki son çalışma gününde mülki idare amirlerinin de yüzü güldürüldü. Çıkarılan bir yasayla vali, kaymakam, mülkiye müfettişi kadrolarındakilerin maaşı 181 YTL ile 1238 YTL arasında artırıldı. Böylece, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın maaşı 3 bin 222 YTL'den 4 bin YTL'ye, il valisinin maaşı 3 bin 426 YTL'den 3 bin 700 YTL'ye, merkez valilerinin maaşı 2 bin 772 YTL'den 3 bin 600 YTL'ye yükseltildi. Yeni işe başlayan kaymakamların maaşı ise 1700 YTL'ye çıkartıldı.
TÜRK TELEKOM PERSONELİ: Kamuya ait hisselerinin yüzde 55'i Oger Telecom'a satılan Türk Telekom çalışanlarının emekli olmalarını veya devlete ait diğer kurumlara geçmelerini önlemek amacıyla, kritik görevlerde bulunan yaklaşık 5 bin personelin maaşlarında yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yapıldı..
ADLİ TIP KURUMU: Adli Tıp Kurumu'nda başkandan memurlara kadar tüm personelin maaşında iyileşme sağlandı. Personelin, maaşlarının yüzde 150'si ile 500'ü arasında değişen miktarlara kadar döner sermayeden pay alabilmeleri imkânı getirildi.