Kurallara uymayana 9.6 milyar YTL ceza kesildi

Kurallara aykırı davrananlara, yılın üç ayında 9 milyar 696 milyon 834 bin YTL ceza kesildi.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Kurallara aykırı davrananlara, yılın üç ayında 9 milyar 696 milyon 834 bin YTL ceza kesildi.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2006 yılı merkezi bütçesinde 2 milyar 379 milyon 500 bin YTL ceza geliri öngörülmesine karşılık, üç ayda yazılan ceza tutarı, yıllık hedefi dörde katladı. Yılın ilk çeyreğinde kesilen cezaların büyük bölümünü, yine vergi cezaları oluşturdu.
Bu dönemde vergi kayıp ve kaçağına neden olanlara 8 milyar 352 milyon 19 bin YTL ceza verildi. Vergi ve diğer kamu alacaklarının gecikme zamları da kişi ve kuruluşlara, 516 milyon 110 bin YTL'lik bir fatura çıkardı. Üç aylık dönemde vatandaşlara, mahkemelerce 171 milyon 739 bin YTL, idari kuruluşlarca 231 milyon 539 bin YTL para cezası uygulanırken, bütçe kaydına giren trafik cezalarının tutarı da 268 milyon 611 bin YTL'ye ulaştı. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintilerinden kaynaklanan cezai faiz tutarının 53 milyon 817 bin YTL olarak belirlendiği ocak-mart döneminde, vergi barışından yararlanıp da geç ödemede bulunanlara da 3 milyon 408 bin YTL ceza yazıldı. Bu dönemde, çeşitli kanunlarla getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler de değişik miktarlarda para cezasına çarptırıldı.
Kaçış yok
Bu çerçevede, Ürünlerin Piyasaya Arzı, Uygunluk Değerlendirmesi, Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Kanun'a uygun davranmayanlara 1 milyon 229 bin YTL ceza kesildi. Elektrik Piyasası Kanunu'na aykırı hareket edenlere 17 bin YTL, Doğalgaz Piyasası Kanunu'na aykırı davrananlara 14 bin YTL, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Yeniden Yapılandırılması, Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretim ve Satışına İlişkin Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere de 208 bin YTL ceza uygulandı.
Karayolları Taşıma Kanunu uyarınca kesilen para cezalarının tutarı 636 bin YTL, Şeker Kanunu uyarınca kesilen cezaların tutarı 33 bin YTL'ye ulaştı.