Kurtul: Açığı yabancı azaltır

Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, cari açığın bir risk oluşturmasına rağmen bu açığın finansmanında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payının artmasının olumlu olduğunu söyledi.

İSTANBUL - Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, cari açığın bir risk oluşturmasına rağmen bu açığın finansmanında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payının artmasının olumlu olduğunu söyledi.
Akbank'ın üst yönetimi Ege Bölgesi'ndeki müşterileriyle İzmir'de bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kurtul, Türkiye ekonomisinin krizden sonra dört yıl ciddi büyüme performansı gösterdiğini ve 2002'den bu yana birikimli büyümenin yüzde 22 olduğuna dikkat çekti. Büyümeyi özel tüketim ve sermaye yatırımlarının sürüklediğini anlatan Kurtul, "Dileğimiz üretimin de büyüme lokomotifi olmasıdır" dedi.
Ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bazı yapısal problemlerin devam ettiğini ifade eden Kurtul, dış ticaret ve cari işlemler açığına dikkat çekti.
Kurtul, şöyle devam etti: "Türkiye 2005'te milli gelirinin yüzde 6'sını aşan dış açık vermiştir. Ancak burada olumlu olarak söylenebilecek bir nokta, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının cari işlemler açığının finansmanındaki payının artmış olmasıdır. Bu pay 2005 öncesinde yüzde 10'lar civarında iken, 2005'te yüzde 38'e yükselmiştir. Bu yatırımların artması ve cari açığın doğrudan yabancı yatırımlar gibi borç yaratmayan kalemlerle finansmanı, ekonomideki kırılganlıkları azaltmada temel önem taşımaktadır."
Kredilerdeki artış KOBİ ve tüketiciden
Akbank'ın toplam aktiflerinin 2005 sonunda önceki yıl sonuna göre yüzde 50 artarak 52,4 milyar YTL'ye yükseldiğini hatırlatan Kurtul, "2005'te toplam kredi portföyü yüzde 71 arttı. Bu artışta, KOBİ kredilerindeki yüzde 116 artış ve tüketici kredilerindeki yüzde 119 artış öncü oldu. Bireysel ve KOBİ kredilerinin toplam kredilerdeki payı da yüzde 66'ya yükseldi" dedi.
Krediler artıyor
Zafer Kurtul, üç yıldır düşen enflasyon ve faiz oranlarının kredilerde hızlı artışa neden olduğunu kaydederek, 2004 ve 2005 itibarıyla sektör kredilerindeki büyüme oranının sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 51 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda düşük seviyede bulunan tüketici ve konut kredilerindeki artışın dikkat çekici olduğunu anlatan Kurtul, konut kredilerinin 2004'teki 2 milyar dolar seviyesinden şubat sonu itibarıyla 11 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Önümüzdeki dönemde Basel II sisteminin uygulanmasının, yüksek teknoloji maliyetleri, faiz oranlarındaki düşüşler nedeniyle yeterli ölçeğe sahip olmayan bankaların faaliyetlerini çeşitlendirmede başarılı olma ihtimallerini azaltabileceğini vurgulayan Zafer Kurtul, bu durumun bankacılık sektöründeki konsolidasyonu hızlandıracağını belirtti.