'Kurul'un önerisi hükümetin iki katı

Hükümet ile memur sendikaları arasında 2007 yılı zammı için mutabakat sağlanamaması üzerine gidilen Uzlaştırma Kurulu'ndan, düşük gelir alanlara yüzde 6+6...

ANKARA - Hükümet ile memur sendikaları arasında 2007 yılı zammı için mutabakat sağlanamaması üzerine gidilen Uzlaştırma Kurulu'ndan, düşük gelir alanlara yüzde 6+6, yüksek ücret alanlara yüzde 5+5 ve ek ödeme almayan memurlara da ilave olarak 50+20 YTL aylık denge zammı yapılması görüşü çıktı. Yüksek Hakem Kurulu'ndan bir üye başkanlığında dört öğretim üyesinden oluşan kurul, 2007 zammıyla ilgili görüşünü oluşturarak açıkladı. Kurul, düşük ücret alan memurlara yüzde 6+6 yani yılık yüzde 12.4, yüksek ücret alan memurlara 5+5 yani yüzde 10.3 zam önerisi çıkarken, ilk altı ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde, oluşacak farkın 1 Temmuz 2007'den, ikinci altı ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde ise 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren ücretlere yansıtılması gerektiğini belirtildi. Uzlaştırma Kurulu ayrıca, ek ödeme almayan memurların maaşlarında birinci altı ayda 50 YTL, ikinci altı ayda ise 20 YTL iyileştirme zammı yapılmasını önerdi.
Kurulun önerisi, Bakanlar Kurulu'na da sunulacak. 2007 yılı zammı bu önerinin de değerlendirileceği Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Kurul kararı bağlayıcı değil. Hükümet görüşmelerde, düşük ücretler için yüzde 4+4(yılık yüzde 8,2), yüksek ücretler için 2,5+2,5 yılık yüzde 5,1), ya da tüm memurlar için 2,5+2,5 ve ek ödeme almayan memurlar için 20+20 YTL zam önermişti.
Uzlaştırma Kurulu üyelerinden Prof. Tayfun Akgüner, karara karşı oy kulandı ve refah payı verilmesi gerektiğini savundu. Akgüner, zammın refah payını da içerecek biçimde, en yüksek aylık alanlara yüzde 4, en düşük aylık alanlara da yüzde 7 biçiminde olmasını ve düşük aylık alanlara 1 Ocak 2007'den itibaren 120, 1 Temmuz 2007'den itibaren 140 YTL mali denge tazminatı adıyla ek ödeme verilmesini önerdi.