'Kurumlar'a Köşk onayı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşüren Kurumlar Vergisi Yasası'nı onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kurumlar Vergisi'ni yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşüren Kurumlar Vergisi Yasası'nı onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yapılan açıklamada, Sezer'in, yasayı yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kaydedildi.
Yasaya göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisine tabi olacak. Kurumlar vergisi mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenecek. Bakanlar Kurulu, geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye yetkili olacak.