Kurumun yetkisi daraltılıyor

Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu'nun (TK) görev alanını daraltmak için harekete geçti.

ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu'nun (TK) görev alanını daraltmak için harekete geçti. Buna göre, Başbakanlığa gönderilen 'elektronik haberleşme yasa taslağında 'yetki' tanımı yeniden yapılacak. TK'nın elindeki 'yetkilendirme' görevi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Düzenlemenin TK'yı işlevsiz bırakacağı belirtiliyor. Haberleşme Genel Müdürlüğü 'elektronik haberleşme yasa taslağını Başbakanlığa gönderdi. Başbakanlık'ta sektörden ve kurumlardan görüş alınacak olan taslak, 2001'de kurulan Telekomünikasyon Kurumu ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Taslakla sektöre ilişkin yetkilendirme tanımı yeniden yapılacak. Buna göre, TK'nın yetkilerinin sınırları yeniden belirlenecek.
Eskiye dönülecek
Düzenleme yasalaşırsa TK kurulmadan önceki sisteme dönülecek. Kurumun bazı yetkilendirme görevleri Haberleşme Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Ulaştırma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Devlet politikayı belirleyecek. Bazı konularda bakanlık yetkili olacak" dedi. Aynı yetkili, TK'nın elinde yetkilendirme ile ilgili fazla konu olmadığını belirterek, GSM lisansı örneğini verdi. TK yetkilileri ise düzenlemenin kurumu işlevsiz kılacağını savunuyor. TK'nın yetkilerinin daraltılmasının düzenlemelerin siyasi iradece yapılacağı anlamına geldiği, bunun da serbestleşmenin sonu olduğu ifade ediliyor. TK'da şu anda 435 kişi çalışıyor. 76 uzman ve uzman yardımcısı görev yapıyor. Haberleşme Genel Müdürlüğü'nde ise uzman kadrosu bulunmuyor. Bu çerçevede, Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün kadrosu genişletilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan ve üst kurulların idari yapılarını düzenleyen kanun tasarısıyla da, TK'nın bölge müdürlükleri temsilciliklere dönüştürülecek. TK'nın 7 bölge müdürlüğü kapatılarak beş temsilcilik kurulacak. Personel sayısı da yüzde 70'e varan oranlarda azaltılacak.