'Ladik'in satışı durduruldu

Danıştay 13. Dairesi, Ladik Çimento'nun Türkerler A.Ş.'ye ihale edilmesine ilişkin Satış Komisyonu kararı ile bu kararı onaylayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Ladik Çimento'nun Türkerler A.Ş.'ye ihale edilmesine ilişkin Satış Komisyonu kararı ile bu kararı onaylayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) kararının yürütmesini durdurdu. Akçansa Çimento A.Ş.'nin, Ladik Çimento ihalesinde en yüksek teklifi veren kendisi yerine en yüksek ikinci teklifi veren Türkerler A.Ş.'ye izin verilmesi yolunda Rekabet Kurulu kararı üzerine, ihaleye ilişkin satış komisyonu kararı ile bu kararı onaylayan TMSF'nin 31 Ocak 2006 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, ilk karar verildi.
Danıştay 13. Dairesi'nin kararında, Rekabet Kurulu'nun ihalede en yüksek teklifi veren Akçansa yerine ikinci en yüksek teklifi veren Türkerler A.Ş.'ye izin verilmesi yönündeki kararının yürütmesinin de daha önce dairelerince durdurulduğu anımsatıldı. "Bu durumda Rekabet Kurulu kararı esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuki dayanağı kalmamıştır" denilen kararda, bu nedenle Ladik Çimento'nun ticari ve iktisadi bütünlüğünün Türkerler A.Ş.'ye ihalesine ilişkin Satış Komisyonu kararı ile bu kararı onaylayan TMSF'nin kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulduğu belirtildi.
Danıştay 13. Dairesi'nin bu kararına davalı TMSF itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 13. Dairesi, daha önce de Akçansa A.Ş.'nin açtığı dava üzerine, Rekabet Kurulu'nun, "Ladik Çimento A.Ş.'nin ikinci teklif veren Türkerler A.Ş.'ye devrine izin verilmesi yönündeki" kararının yürütmesini durdurmuştu.