'Laiklik tartışmaları sanal gündem'

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, sosyal ve ekonomik alandaki sorunların laiklik ve Cumhuriyetin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak çözülmesi gerektiğini belirterek, laiklik konusunda yeniden alevlenen tartışmaları...

ANKARA- Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, sosyal ve ekonomik alandaki sorunların laiklik ve Cumhuriyetin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak çözülmesi gerektiğini belirterek, laiklik konusunda yeniden alevlenen tartışmaları 'sanal gündem' olarak değerlendirdi. Salih Kılıç, yeni bir krizle karşı karşıya kalmamak için ekonominin yapısal sorunlarına çözüm aranması gerektiğini söyledi.
TÜSİAD'ın hükümete yönelik ağır eleştirilerine Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç da katıldı. Kılıç, TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı ve YİK Başkanı Mustafa Koç tarafından yapılan açıklamaların, temel nitelikleri itibarıyla olumlu olduğunu belirterek, laiklik ilkesine ağırlık verilmesinin ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinin korunmasına güvenin önemine işaret etti. Toplumda cepheleşmeye meydan vermeyecek şekilde sorunların daha objektif olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Kılıç, sosyal ve ekonomi konularındaki hassas dengeyle laiklik ve Cumhuriyetin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Türkiye'de laik demokratik siyasi bir rejimi hâkim kılan bir düşüncenin dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.
Salih Kılıç, "Laiklik tartışmasının Türkiye'ye, demokrasi ve halka hiçbir şey kazandırmayacağının kabul edilmesi gerekir. Laik düzenle birlikte demokrasi ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin korunması esastır. Birey olarak bundan rahatsızlık duyulmaması gerekir" dedi.
Kılıç, laiklik konusunda yaşanan tartışmaları da "Türkiye'de hem ekonominin dalgalanması hem de işsizlik sorununun sosyal içerikli problemlerin ağırlık kazandığı, had safhada olduğu, ücretlerin reel olarak eridiği, sendikasızlaşmanın arttığı bir dönemde sanal gündemin ortaya çıkarılmasıdır. Esas gündemden kopulmasını öngören yaklaşım biçimidir" diye değerlendirdi. Kılıç, yapısal sorunlara çözüm aranması gerektiğine işaret ederek, "Daha büyük riskli bir ekonomik krizle karşı kalınmamalıdır" uyarısında bulundu.
Kılıç, ekonomideki olumsuz gelişmelerin sosyal problemleri tetikleyeceğine işaret ederek, "Bir de siyasal istikrarsızlık ve Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle birtakım çelişkilerin ortaya atılması güven duygusunu ve toplumun moral değerlerini zayıflatmaktadır." diye konuştu.