Limanlardan gelen para hızlı trene gidecek

Ulaştırma alanındaki projeler için 'ek kaynak' yasası çıkıyor. Bu doğrultuda, demiryolu, liman ve havaalanı yapanlar KDV'den muaf olacak. Limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirler hızlı tren projelerinde kullanılacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Ulaştırma alanındaki projeler için 'ek kaynak' yasası çıkıyor. Bu doğrultuda, demiryolu, liman ve havaalanı yapanlar KDV'den muaf olacak. Limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirler hızlı tren projelerinde kullanılacak.
Hükümet, ulaştırma projelerini hızlandırmak amacıyla yasal değişikliğe gidiyor. Söz konusu düzenlemenin hükümet tasarısı olarak Meclis gündemine gelmesi 'zaman alacağı' gerekçesiyle konuyla ilgili milletvekili teklifi hazırlandı. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş tarafından hükümet desteği ile hazırlanıp TBMM'ye sunulan yasa teklifi 7 Haziran Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif, Genel Kurul'da da hızla ele alınıp Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacak.
Teklif ile getirilen düzenlemeler şöyle:

  • Bütçe Kanunu'nda yer alan 'proje veya işin öngörülen ilk yıl yatırım ödeneğinin toplam proje bedelinin yüzde 10'undan az olmayacağı' koşulu Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattı'nın iyileştirilmesi ve Marmaray Projesi kapsamında demiryolu aracı imali işi için aranmayacak. Söz konusu yatırımlarla ilgili ödenek tutarı proje bedelinin yüzde 10'undan az olsa bile demiryolu aracı imali işi 2006 yılında ihale edilecek.
  • Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislerin ruhsat, güvenlik ve tarifeler gibi konular belediyelerin yetki ve görev alanı dışına çıkarılacak. Düzenlemenin, söz konusu yerlerin zaten uluslararası kuruluşların denetimine tabi olduğu, ayrıca bazı hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.
  • Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu iltisak hatları, limanlar ve havameydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini yapan ve yaptıran mükellefler Katma Değer Vergisi'nden muaf olacak. Ayrıca, TCDD tarafından gerçekleştirilecek hızlı tren projeleri ile ilgili olarak, kuruma yapılacak teslim ve hizmetler de 31 Aralık 2012 tarihine kadar KDV'den istisna tutulacak. Hangi hizmet ve teslimlerin vergiden muaf olduğunu ise Maliye Bakanlığı belirleyecek.
  • Demiryolu hatlarının fiziki standartlarının daha fazla yükseltilmesi için gerekli olan yeni ray alımı konusunda alınacak dış krediler bütçe ile ilişkilendirilmeksizin TCDD'ye aktarılacak.
  • Mersin, İskenderun, Derince ve Samsun limanlarının özelleştirilmesinden elde edilecek gelirler, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas gibi hızlı tren projelerinde kullanılacak.