Maaşta hatalı işlem

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin kamuya yönelik mali denetimlerinde, personel harcamaları, hakedişler ve kamu gelirleriyle ilgili işlemlerde de çeşitli suiistimal olayları ve yanlışlıklar bulunduğu belirlendi.

ANKARA - Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin kamuya yönelik mali denetimlerinde, personel harcamaları, hakedişler ve kamu gelirleriyle ilgili işlemlerde de çeşitli suiistimal olayları ve yanlışlıklar bulunduğu belirlendi. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl uygulamaya koyduğu 'Kamu Harcamalarında Risk Alanları Tespit Projesi'yle elde edilen bilgiler ışığında kontrolörler, kamudaki personel harcamaları, hakediş ve diğer ödemeler ile kamu gelirlerine yönelik denetimlerde de bulundu.
Bu denetimlerde hakediş ve diğer ödemelerde 4 milyon 898 bin 674 YTL, kamu gelirlerinde 4 milyon 679 bin 474 YTL, personel giderlerinde 1 milyon 274 bin 671 YTL tutarında hatalı işlem tespit edildi. İncelemelerde personel harcamalarıyla ilgili yanlış işlemler en fazla, kamu görevlisine ekstra ödeme yoluyla gerçekleşti. Denetimlerde personelle ilgili suiistimal ve yanlış işlem yapıldığı sonucuna ulaşılan bazı işlemler şöyle belirlendi:

 • Döner sermayeden tavan ek ödeme tutarı ile net performans puanını aşan ödeme yapılmış.
 • Acil serviste çalışan yardımcı hizmetler personeline, tavan ek ödeme katsayıları yüksek gösterilerek fazla ödeme yapılmış.
 • Vergi dilimleri doğru şekilde takip edilmeyerek, eksik vergi kesintisi yapılarak kamu görevlisine fazla maaş ödenmiş.
 • Teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda bulunan ancak bu hizmeti fiilen yapmayanlara da zam ve tazminat yoluyla fazla maaş ödenmiş.
 • Yedi günü aşan rapor süreleri tazminatlardan kesilmemiş.
 • Maliye personeline yersiz fazla çalışma ücreti ödenmiş.
 • Devlet ve üniversite hastaneleri ile döner sermayeler, Hazine payını eksik yatırmış.
 • Maaşlar ile ek ders ücretlerinden eksik vergi kesilmiş.
 • Lojman kirası alınmamış.
 • Özel gider indirimi haricindeki harcamalar da indirimde gibi değerlendirilmiş.
 • İhale kararlarında damga vergisi ödemesi gerçekleşmemiş.
 • Vakıf ve derneklerin işlettiği tıp merkezlerine yapılan ödemelerde, KDV dahil fiyatlar üzerinden ödeme yapılmış.
  İstifa edene ödeme
 • İstifa eden ya da ücretsiz izne ayrılanlara yersiz olarak maaş ödenmiş, yersiz ödenen aylıkların tutarları hatalı tespit edilmiş.
 • Sözleşmeli öğreticiler için fazla ek ders saati eklenerek fazla ödeme yapılmış.
 • Devlet hastanelerinde personele yersiz nöbet ücreti verilmiş.
 • Mutat taşıt dışındaki araçlar için yol ücreti ödenmiş.
 • Mesai saatleri içindeki tedavi işlemleri, mesai saatleri dışında yapılmış gösterilerek fazla katkı payı alınmış.
  Hakedişlerde durum
 • Hazine tarafından karşılanan sigorta primleri, firmaların hakedişlerinden mahsup edilmemiş.
 • Asgari ücret fiyat farkı fazla ödenmiş.
 • İşçilere ödenmesi gereken yol bedeli, işçi bordrolarında gösterildiği halde, sigorta primleri ödenmemiş.