Mahkemede kurtuldular

Vergi cezalarının yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapan Vergi Konseyi, vergiyle ilgili davalardaki mahkûmiyet oranının yüzde 36, beraat oranının ise yüzde 64 olduğunu bildirdi.

ANKARA- Vergi cezalarının yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapan Vergi Konseyi, vergiyle ilgili davalardaki mahkûmiyet oranının yüzde 36, beraat oranının ise yüzde 64 olduğunu bildirdi. Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, vergi ceza hukukunun özellikle Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrasında sorunlu hale geldiğini belirtti. Gerek idari para, gerekse hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden uygulamada çeşitli sıkıntılar meydana geldiğini kaydeden Uysal, vergi kaybına yol açan mükelleflere kesilen vergi ziyaı cezasının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş olmasının da bunun göstergelerinden birisi olduğunu vurguladı.
Yasa yeniden yazılacak
Uysal, vergi cezalarına ilişkin ihtilaflar konusunda da şu bilgiyi verdi:
"Vergi kaybına yol açmayanlara dahi hürriyeti bağlayıcı vergi cezası verilebilmesine yol açan Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine muhalefet etmek suçundan, 2003 yılında 6 bin 718 ceza davası açılmıştır. Bu davalarda yargılanan sanık sayısı 9 bin 520 kişidir. 2004'te ise açılan ceza davası sayısı 6 bin 398 olup, bu davalardaki sanık sayısı da 9 bin 80'dir. 2004'te sonuçlanan ve toplam 12 bin 799 sanığın yargılandığı 8 bin 761 davada, 4 bin 595 kişi için mahkûmiyet kararı verilmiştir. Başka deyişle yargılanan sanık sayısına göre mahkûmiyet oranı yüzde 36'dır. Haziran 2004 itibarıyla hapis yatan kişi sayısı da 56'sı mahkûm, 13'ü tutuklu olmak üzere 69 kişidir."
Oluşturulan çalışma gruplarının, içinde cezaların da bulunacağı Vergi Usul Kanunu'nu tümüyle yeniden yazacağını belirten Uysal, şunları kaydetti: "Taslak çalışmanın, temel sorunları çözmesi yanında, dünya eğilimlerini de dikkate alması yaklaşımımızdır. Bu amaçla, bize model olabilecek, 10 ülkenin ceza sistemleri incelenecek. Vergi cezalarında temel yaklaşımımız, kötü niyetli mükellef için vergi kaçırmayı, kayıt dışı çalışmayı caydırıcı hale getirmekle birlikte, girişimciliğin haksız cezalandırılmasını da önlemektir."
Telekom vergi rekortmeni
Bu arada Türk Telekom, bu yıl da Ankara kurumlar vergisi rekortmeni oldu. 1 milyar 323.8 milyon YTL. vergi ödeyecek olan Telekom'u, 904.2 milyon YTL ile Ziraat Bankası, 256.07 milyon YTL ile Vakıfbank izledi.
'Maliye Bakanı af istemedi'
Uysal, çalışmalarda, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da yargılandığı hayali ihracat davası sanıklarına af niteliğinde bir düzenleme öngörüldüğü şeklindeki haberler konusuda da şu değerlendirmede bulundu:
"Çalışmalarda Sayın Bakan dahil hiç kimsenin veya hiç bir grubun kişisel durumunu nazara almak ve onların durumuna göre tasarı oluşturmak söz konusu olmadığı gibi, bugüne kadar Sayın Maliye Bakanı'nın ya da Bakanlığın doğrudan veya dolaylı hiçbir telkini, talebi veya yönlendirmesi olmamıştır. Kaldı ki, Konsey'in kurumsallaşması konusunda Unakıtan'ın büyük destekleriyle en üst seyiyeye ulaşmıştır.
Belirli bir kişi veya kurumun kayırılması amacıyla vergi cezası hükmü oluşturmak ne kadar objektiflikten uzak ise sonucunda şu kişi veya kurum yararlanır diye ülke çıkarını ve adaletini gözeten bir düzenlemeden kaçınmak veya görmezden gelmek de, aynı derecede objektifliği kaybetmek anlamına gelir."