Mahkemeden Danıştay'a aykırı karar çıktı

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding’e (DYH) kesilen vergi cezalarıyla ilgili dava sürecinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bazı yayın organları tarafından hakkında spekülasyon yapılan İstanbul 9. Vergi Mahkemesi, Danıştay’ın ‘tarhiyat sonrası teminat istenemez’ şeklindeki emsal kararının aksine, Doğan Prodüksiyon’a yönelik yaklaşık 1.2 milyar liralık vergi aslı ve cezasında ‘tarhiyat sonrası istenen teminatın’ yürütmesinin durdurulması istemini bire karşı iki oyla reddetti. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi’nin Başkanı Mehmet Kirazoğlu, Danıştay kararını da örnek göstererek ‘yürütmenin durdurulması talebinin kabulü’ yönünde oy kullandı. İstanbul Kocasinan Vergi Dairesi, 10 Ağustos 2009’da Doğan Prodüksiyon hakkında vergi inceleme raporu düzenlemiş, 24 Eylül’de ise ceza ihbarnamelerinin öngördüğü tarhiyatı (ödenecek verginin belirlenmesi) Doğan Prodüksiyon’a tebliğ etmişti. Tebligatı yapan gelirler genel kontrolörü aynı tarihte, yani 24 Eylül 2009’da teminat isteme yazısını da şirkete tebliğ etmişti.
Çeşitli vergi cezalarını tebellüğ eden DYH’ye bağlı şirketler gibi Doğan Prodüksiyon da, teminat isteminin yasa ve uygulamalara aykırı olduğu iddiasıyla ‘yürütmenin durdurulması’ talebinde bulunmuştu.

DYH: Kasıtlı haberler için yargıya gideceğiz
Önde gelen vergi uzmanları, kesilen cezanın haksızlığını vurgularken, istenen teminatın da yasalara aykırı olduğunu söylemişti. Bazı yayınların ‘kasıtlı’ haberlerine ‘kesin düzeltme’ Danıştay’dan gelmişti. DYH’ye 2009 başlarında kesilen başka vergi cezalarına yönelik teminat talebinin yürütmesinin durdurulması ihtilafını görüşen Danıştay 4. ve 9. daireleri ortak bir oturum yaparak, ‘tarhiyattan sonra teminat isteminin’ yürürlükteki vergi yasalarına aykırı olduğuna karar vermiş ve DYH’nin ‘yürütmenin durdurulması talebini’ haklı bulmuştu. Tüm benzer davalara emsal teşkil etmesi beklenen bu kararın ardından, bazı medya organlarında İstanbul 9. Vergi Mahkemesi üzerine spekülasyonlar yapılmaya başlandı. DYH, tamamı asılsız ve kasıtlı bu haberleri yalanlayarak, yayıncılar hakkında yargı yoluna başvuracağını açıkladı.
9. Vergi Mahkemesi, Doğan Prodüksiyon’un ‘yürütmeyi durdurma talebini’ karara bağlamak üzere önceki gün toplandı. Duruşmada, üye hakimler Ahmet Bahaddin Karaşlar ve Osman Erkan’ın oylarıyla yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Mahkeme Başkanı Kirazoğlu ise talebin kabulü için oy kullanarak, karara muhalefet etti. (Radikal)