'Mali Kontrol'e veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın iki maddesini...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın iki maddesini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderdi.
Cumhurbaşkanı Sezer, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapan yasanın, hükümete mahalli idarelerde ve bazı kurumlarda kadrolaşma olanağı veren 8. maddesiyle, geçici 1. maddesini, bir daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. Vetoda kadrolaşma kaygısı etkili bulundu.
'Anayasa'ya aykırı'
Cumhurbaşkanı Sezer, mahalli idarelerde görevlendirilecek muhasebe yetkililerinde aranacak niteliklerin Maliye Bakanlığı'nca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmasını Anayasa'ya aykırı buldu.
Sezer, mahalli idarelerdeki muhasebe yetkililerinin nitelikleriyle görev ve çalışma esaslarının yasada düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Sezer, yasanın geçici 1. maddesinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol ile Milli Emlak Genel Müdürlüklerinin şube müdürü kadrolarında bulunanlardan en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanların uzman kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenlemeyi de Anayasa'ya aykırı buldu. Cumhurbaşkanı Sezer, uzman olacakların uzman yardımcılığı sınavını kazanmaları gerektiğini vurguladı. İki maddesi veto edilen yasa Meclis'te görüşülen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin, Anayasa'ya uyumunu sağlamayı amaçlıyordu.