Mali saydamlık için gidilecek yol uzun

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mali saydamlık raporunu açıkladı.

ANKARA - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mali saydamlık raporunu açıkladı. Rapora göre mali saydamlık endeksi 100 üzerinden 44.7. Yine TEPAV'ın Mali İzleme Raporu ise 6.5 milyar YTL'lik harcamanın bütçe dışı tutulduğunu gösteriyor.
3. Mali Saydamlık Raporu, TEPAV Direktörü Güven Sak tarafından açıklandı. Radikal'de daha önce yayımlanan Mali İzleme Raporu'nda, 2005 yılı konsolide bütçe verilerine göre ilk bakışta program tanımlı 'faiz dışı fazla hedefinin' tutturulmuş göründüğünü, ancak bütçe dışı harcamaların bu konuda tereddüt yarattığı belirtildi. Devlet hastanelerine birikmiş 3.5 milyar YTL, ilaç, medikal firma ve diğer sağlık kurumlarına olan 1 milyar YTL, emeklilere vergi iadesi ödemelerinden kaynaklanan 1.1 milyar YTLY'lik bütçelendirilmemiş tutarla tahakkuk ettirilmemiş 0.9 milyar YTL, TMO görev zararıyla birlikte toplam
6.5 milyar YTL'nin bütçe dışı tutulduğu vurgulandı. Raporda, "Görüleceği üzere GSMH'nin yüzde 1.3'üne ulaşmış olduğu tahmin edilen bu tür giderlerin, program tanımlı faiz dışı fazlanın hesaplanmasında dikkate alınması, dolayısıyla faiz dışı fazlanın bu kadar az ilan edilmesi gerekir" denildi.
'Ciddi boşluk var'
23 kişinin katılımıyla hazırlanan rapora göre, mali saydamlık endeksi 100 üzerinden 44.7 olarak belirlendi. Endeks, 2003 yılına göre 0.6, 2004 yılına göre 4.1 puan arttı. Gelişmiş ülkelerin ortalaması olan yüzde 55-60 düzeyinin altında kalındığı, Avrupa Birliği sürecinde önemli yer tutan mali saydamlık konusunda 'Türkiye'de doldurulması gereken ciddi boşluklar bulunduğu'na dikkat çekildi.