Maliye Bakanlığı 'sosyal denge'ye vize vermedi

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve bazı belediyelerle sendikalar arasında imzalanan, memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin 'sosyal denge sözleşmelerine' onay vermedi.

ANKARA - Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve bazı belediyelerle sendikalar arasında imzalanan, memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin 'sosyal denge sözleşmelerine' onay vermedi. İl özel idareleri ve belediyelerde çalışan memurların mali ve sosyal haklarında çeşitli düzenlemeler yapan "sosyal denge sözleşmelerine" ilişkin olarak Maliye ve Çalışma Bakanlıkları'yla Devlet Personel Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma tamamlandı.
Üç kurumun ortak görüşü Maliye Bakanı Hasan Basri Aktan imzalı bir yazıyla il valiliklerine bildirildi. İletilen söz konusu yazıda, il özel idareleri ve belediyelerde çalışan memurların Devlet Memurları Yasası'yla Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası'na tabi oldukları ve söz konusu memurlarla ilgili olarak, anılan yasalarda öngörülen düzenlemelerin dışına çıkılamayacağı anımsatıldı. Yazıda, 'sosyal denge sözleşmesi' veya başka adlar altında toplu iş sözleşmeleri akdetmek suretiyle ya da mevzuatta öngörülmeyen diğer yollarla herhangi bir hak veya menfaat sağlanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.
Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Başkanı Mürsel Turbay, bu sorunu aşmak için ILO'ya başvurabileceklerini açıkladı.