Maliyeciler ava çıkıyor

Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçağı ile mücadele başlatan Maliye, bu yılki merkezi denetimlerde, sigara ve içki üreticileri ile özel dershanelerin de aralarında bulunduğu 10 sektör ve sürekli zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini büyüteç altına aldı.

ANKARA - Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçağı ile mücadele başlatan Maliye, bu yılki merkezi denetimlerde, sigara ve içki üreticileri ile özel dershanelerin de aralarında bulunduğu 10 sektör ve sürekli zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini büyüteç altına aldı.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın onay verdiği 2005 denetim programı ile bu dönemde yüksek oranda vergi kayıp ve kaçağı bulunan alanları tespit eden ve önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda, denetime tabi tutulacak mükellefleri belirleyen yeni bir sistem geliştirilerek, uygulamaya konuluyor.
Cirolar kontrol edilecek
Bu yılki denetim faaliyetlerine esas olacak mükellef grupları da programda şöyle sıralanıyor:

 • Kayıt dışılıkla mücadelede etkinlik sağlamak amacıyla, Türkiye'de mevduat bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalardan temin edilecek gerçek ve tüzelkişilerin 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin finansal ciro bilgileri. Bunların mükellefiyet durumları ile faal mükelleflerin beyan ettikleri yıllık ciro tutarları dikkate alınarak yapılacak analizlere göre sektör ayrımı yapılmaksızın tespit edilecek mükellefler.
 • KDV iadelerinin beklenenden fazla arttığı sektörler.
 • VEDOP ortamındaki verilerden hareketle sahte belge sirkülasyonunun yoğun olduğu saptanan sektörler (Örneğin, temizlik şirketleri, perakendede faaliyet gösteren mağaza zincirleri) ile sahte belge düzenleyen mükelleflerden mal-hizmet satın aldığı tespit edilen mükellefler.
 • Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklık bağı bulunan ve yoğun ticari faaliyette bulunan mükellefler.
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış mükellefler.
 • Kamu işletmelerinden ihraç kaydıyla mal alan işletmeler.
  Tutarsız davrananlar
 • Vergi İstihbarat Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezi'nde yer alan bilgilerden kontrol programları vasıtasıyla tespit edilen tutarsızlığın yoğunlaştığı mükellefler.
 • Basındaki haberler ile vergi ihbarlarına göre incelenmesi gereken mükellef ve sektörler.
 • Tütün mamulü üreten veya bu ürünlerin satışını yapanlar.
 • Alkollü içki üretimi, ithalatı veya satışını yapanlar.
 • Plastik boru (atıksu ve sıhhi tesisat) imalatçı ve satıcıları.
 • Telekomünikasyon Kurulu'nun mali denetime yönelik talebi üzerine telekomünikasyon sektöründe bulunanlar.
 • Optikçiler ve medikalciler.
 • LPG dağıtımı yapanlar.
 • Sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acentaları.
 • Özel dershaneler.
 • Kömür ithalatı yapanlar ve toptan satışını gerçekleştirenler.
 • Kâğıt ithalatçı satıcıları.
  Bunun yanı sıra Gelirler Bölge Müdürlükleri ile diğer birimlerdeki vergi denetmenleri de, altı ayrı kesimde yoğun ve yaygın vergi denetiminde bulunacak. Denetim programında bu alanlar da şu şekilde belirlendi:
 • Son 2 yıl içinde sürekli devreden KDV beyanı verenler.
 • Son üç yılda verdikleri gelir ve kurumlar vergisi beyanlarında sürekli zarar beyan edenler.
 • İşini bıraktığı halde bırakma bildirimi yapmayanlar.
 • Hasılat tespitine dönük yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılmak üzere serbest meslek erbabı ve hizmet işletmeleri.
 • Elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı, beyan sınırını aştığı halde beyan etmeyenler.
 • Mülkünü kiraya veren yabancılarla ilgili denetimler.
  26 merkez belirlendi
  Maliye Bakanlığı'nın bu yılki denetim programında merkezi denetim elemanlarının vergi incelemesinde bulunacağı merkez sayısı ise 26 olarak tespit edildi. Programda bu merkezler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Denizli, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Manisa, Konya, Kayseri, Aydın, Gebze (Kocaeli), Samsun, Trabzon, Çorlu (Tekirdağ), Eskişehir, Çorum, Afyon, Balıkesir, Ordu ve Ereğli (Zonguldak) olarak sıralandı.