Maliye'den ne uçan ne kaçan!

Maliye'den ne uçan ne kaçan!
Maliye'den ne uçan ne kaçan!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devletin vergi gelirini arttırabilmek adına 1 kuruş için bile mükellefe yazı göndermesi ile ilgili olarak, Tahsilat için ne gerekiyorsa yapacağız demişti.

Maliye, tahsilatı hızlandırmak amacıyla ödeme emri gönderdiği mükellefler için hazırladığı broşürle izlenecek yolu gösterdi.

NEŞE KARANFİL/ ANKARA

Küçük borçlar da dahil olmak üzere alacak tahsilatı için mükelleflere mektup yazan Maliye, şimdi de ödeme emri geldiğinde mükelleflerin ne yapacağına ilişkin broşürü yeniledi. ‘Ödeme Emrine Karşı Yapılabilecek İşlemler Broşürü’nde, ödeme emrinin ne olduğu, ödeme emrine karşı dava açılıp açılamayacağı, mal bildirimi gibi hususlar anlatılırken, ödeme emrinin de bir örneğine yer verildi. Ayrıca mükellefe dava açabileceği ama haksız çıkması halinde tahsilatın yüzde 10 faiziyle tahsil edileceği belirtildi.
7 gün içinde ödenmeli
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’nde, ödeme emri, ‘kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir’ şeklinde tanımlandı. Ödeme emrinde borcun türü ve tutarı, borcun nereye ödeneceği, borcun ödenmemesi halinde cebren tahsil edileceği, borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği, mal bildiriminde bulunmadığı takdirde 3 ayı geçmemek üzere hapisle karşı karşıya kalınacağı, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunulursa yine hapis cezasının söz konusu olacağı, ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği bilgilerinin yer aldığı kaydedildi.
Dava açma hakkı var
Broşürde, mükelleflerin ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açabileceği, dava dilekçesinde açılan kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Dava açan borçlu hakkında takip işlemlerinin, davayı gören mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı vermediği sürece devam edeceğinin vurgulandığı broşürde, “Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan tutarı kadar olan kamu alacağı yüzde 10 zamlı tahsil edilir” uyarısında bulunuldu. Broşürde, borçlunun kamu alacağının tahsiline engel olması durumunda altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı da belirtildi.


Borç otomatik öğrenilebilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir hizmete başladı. Mükellef olmayan kişiler de TC kimlik numarasını girerek herhangi bir borcu olup olmadığını öğrenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ‘Borç Bilgilendirme Servisi’ne girilerek, trafik cezası, idari para cezası, Yurt-Kur harcı, yargı harcı bulunup bulunmadığı sorgulanabilecek.

Davayı kaybeden %10 zamlı öder
Mükellef ödeme emrindeki borca dava açabilir.
Hangi mahkemede
dava açılabileceği ödeme emrinde bildiriliyor.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermediği sürece takip işlemleri devam edecek.
Borçlu haksız çıkarsa alacak
yüzde 10 zamlı tahsil edilecek.


  ETİKETLER:

  İnternet

  ,

  Ankara

  ,

  Mahkeme

  ,

  Kamu

  ,

  Para

  ,

  Maliye

  ,

  Vergi

  ,

  hapis

  ,

  Yargı

  ,

  Karşı