Maliye'den ödeme listesinde geri adım

Maliye Bakanlığı, geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar nedeniyle tedavisi süren bazı hastaların tedavilerinin aksadığı yönündeki eleştirileri dikkate alarak...

ANKARA - Maliye Bakanlığı, geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar nedeniyle tedavisi süren bazı hastaların tedavilerinin aksadığı yönündeki eleştirileri dikkate alarak, 'Geri Ödeme Komisyonu'nun çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenleme kararı aldı. Bakanlık, 'Geri Ödeme Komisyonu'nun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ve Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik olarak bir taslak hazırladı.
Görüş alınacak
Yapılacak düzenlemeyle, bugüne kadar komisyonun toplantılarına, sadece gerekli görülen durumlarda katılan sağlık, eczacılık ve beşeri ve tıbbi ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren birlik, sendika, dernek veya firma temsilcilerinin sürekli olarak katılabilmelerine olanak tanınıyor. Bu yolla geri ödeme sisteminin daha rasyonel çalışmasının amaçlandığı ve ayrıca tüm ilgili kesimlerin görüşüyle bir konsensüs sağlanacağına işaret ediliyor.
Yetkiler düzenleniyor
Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik taslağa göre, Geri Ödeme Komisyonu'nun ilaçların reçetelendirilmesinde uygulanacak kurallar ve konularla ilgili olarak bakanlıklara öneride bulunma görevi de kaldırılıyor. Buna gerekçe olarak da Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'de kullanılacak ilaçların kullanılma ve reçeteye yazılma usullerini o ilacın ruhsatını verirken belirlemesi gösteriliyor.
Her ay toplanacaklar
Şimdiye kadar üç ayda bir toplanan komisyonun, pazara ilk defa verilecek ürünlerin listeye dahil edilip edilmeyeceği, daha önce listede yer alan ürünlerin listeden çıkarılması, yapılacak ilave indirim oranlarının değerlendirilerek yürürlüğe konulması, listede oluşabilecek teknik hataların bir an önce telafisiyle ilgili konuları gözden geçirmek için artık her ayın üçüncü haftası toplanması öngörülüyor.
Toplantıda, ilaç listeleriyle ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve bazı kararların tedavinin daha hızlı ve rasyonel yapılabilmesi açısından geciktirilmeden alınması esas alınıyor.
Üç aylık süre uzundu
İlaç listelerinde düzenleme yapılması için mevcut uygulanan üç aylık sürenin çok uzun olduğuna işaret edilen tasarıda, bu durumun ilaçların ömrünün dolmasına ve karışıklığa, tedavilerde devamlılığın aksamasına neden olduğuna dikkat çekiliyor.
Taslakta, daha önce listede yer alan ürünlerin eşdeğeri (aynı etkin madde, aynı dozaj, aynı farmasötik form, aynı ambalaj miktarı) olanlar için, Komisyon kararına gerek kalmadan geri ödeme listesine alınmasına da olanak sağlanıyor.