Malları borcu karşılamadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu'na ait çimento fabrikaları, 10 medya kuruluşu ve Telsim'i belirlediği muhammen bedeller üzerinden satabilirse 3 milyar 507 milyon dolarlık tahsilat yapacak.

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu'na ait çimento fabrikaları, 10 medya kuruluşu ve Telsim'i belirlediği muhammen bedeller üzerinden satabilirse 3 milyar 507 milyon dolarlık tahsilat yapacak. Ancak Uzan Grubu'nun Motorola ve Nokia'ya olan borçları nedeniyle verilecek paylar dikkate alındığında Telsim'in 2.8 milyar dolarlık muhammen bedel üzerinden satışı yapılsa bile tahsilat 2 milyar dolara kadar düşecek.
TMSF'nin Uzan Grubu'na ait medya, çimento gruplarıyla Telsim'in satışından elde edeceği toplam gelir de Telsim'in borçları için yapılacak ödemeden sonra 2 milyar 736 milyon dolar seviyesine gerileyecek.
Tasarraf Mevduatı Sigorta Fonu'nun daha önce gerçekleştirdiği tahsilatlar dikkate alındığında toplam tahsilat tutarı ise 2.9 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Ancak yapılacak bu tahsilat vergi borcu dahil 10.7 milyar dolar olan devlet alacağının yalnızca yüzde 27'sini karşılayabilecek.
Gelir tahminin üstünde
TMSF'nin geçen yıl açıkladığı 'Fon Bankaları Çözümleme Maliyetleri Raporu'nda ise, toplam 1 milyar 648 milyon dolarlık tahsilat yapılabileceği öngörüsüne yer verilmişti. Muhammen bedel üzerinden Uzan Grubu şirketlerinin satışlarının yapılabilmesi durumunda bu öngörünün oldukça üzerine çıkılmış olacak.
Vergiye 4.8 milyar dolar
İmar Bankası'ndaki mevduatlar için TMSF bugüne kadar mevduat sahiplerine yaklaşık 6 milyar dolar ödeme yaptı. İmar Bankası'nın 3 Temmuz 2003 itibarıyla zararı 5.9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak TMSF'nin 2004 faaliyet raporuyla, bankanın 31 Aralık 2003 tarihli bilançosunda 10 katrilyon 13 trilyon lira olan zararının 6.5 katrilyon liralık vergi borcuyla 16.8 liraya ulaştığı ortaya çıkmıştı. Böylece devletin mevduat ödemeleri için yaptığı 6 milyar dolarlık aktarımla üstlendiği zararın boyutu, 4.8 milyar dolarlık vergi borcunun da eklenmesiyle 10 milyar doları aştı.
Ancak bu zararın boyutu, el konulduktan sonra ortaya çıkan Hazine bonosu ve devlet tahvili satma izni olmamasına karşın İmar Bankası'nın ikincil piyasada yapmış olduğu işlemler nedeniyle büyüyecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayıtlarına göre 3 Haziran 2003 ve 3 Temmuz 2003 tarihleri arasında İmar Bankası Off Shore Ltd'den yapılan havaleler karşılığında bugünkü kurlar üzerinden hesap sahiplerine ödenmesi gereken tutar 401 milyon dolara ulaşıyor.
Aynı tarihler itibarıyla karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına karşın devlet iç borçlanma senedi adı altında yapılan işlem tutarlarıyla açılan mevduat hesapları nedeniyle de bugünkü kurlar üzerinden halen toplam 75.6 milyon dolarlık ödenmemiş hesap bulunuyor.
Off-shore ödemeleri ve bonozedelere yapılacak ödemeler hariç tutulsa bile vergi borcuyla birlikte 10 milyar doları aşan devlet kaynaklarından yapılan aktarıma karşın 30 Haziran 2005 tarihine kadar Uzan Grubu'nun el konulan malvarlıkları ve şirketlerinin satışından 157 milyon 496 bin dolar tahsilat gerçekleştirebildi.
Telsim'in satışından pay
TMSF'nin satışa çıkardığı dokuz çimento fabrikası için 433 milyon dolarlık muhammen bedel belirlendi. Star medya grubundaki 10 ticari kuruluş için de toplam 270 milyon dolarlık muhammen bedel öngörüldü. İhalesi 13 Aralık 2005 tarihinde yapılacak Telsim için belirlenen muhammen bedel ise 2 milyar 804 milyon dolar oldu. TMSF'nin belirlediği muhammen bedeller üzerinden satış yapması durumunda sağlayacağı kaynak tutarı, 3 milyar 507 milyon dolar olacak.
Bu durumda 30 Haziran 2005 itibarıyla 157.5 milyon dolar olan tahsilat tutarı 3 milyar 664 milyon dolar olacak. Ancak Telsim satışından elde edilecek gelirin 400 milyon dolardan az olmamak üzere yüzde 20'sinin Motorola'ya, 150 milyon dolardan az olmamak üzere yüzde 7.5'inin de Nokia'ya olan Uzan Grubu borçlarının ödemesi için kullanılması yönünde anlaşmaya varıldı.
Bu durumda anlaşma nedeniyle 2.8 milyar dolar olarak belirlenen muhammen bedelden 560 milyon dolar Motorola'ya, 210 milyon dolar Nokia'ya ödenecek. Böylece TMSF'nin muhammen bedel üzerinden Telsim'in satışından elde edeceği gelir 2 milyar dolar düzeyine gerileyecek.