'Market yasası yerli üreticinin aleyhine'

Metro Group'a bağlı Real Hipermarketler ekonomideki yavaşlama çerçevesinde tüketim eğiliminin de azaldığına dikkat çekerek, ekonomik canlılığı devam eden ve büyüyen Türk ekonomisinin, hipermarket piyasası açısından da gelecek vaat ettiğini söyledi.

ANKARA - Metro Group'a bağlı Real Hipermarketler ekonomideki yavaşlama çerçevesinde tüketim eğiliminin de azaldığına dikkat çekerek, ekonomik canlılığı devam eden ve büyüyen Türk ekonomisinin, hipermarket piyasası açısından da gelecek vaat ettiğini söyledi.
Hipermarket yasa tasarısında, özel markaların belirli oranda tutulacak olmasını eleştiren Groth, tasarıda yer alan market markasıyla üretilen ürünlerin yüzde 20 ile sınırlandırılmasının yanlış olduğunu, böyle bir sınırlandırmanın hiçbir ülkede bulunmadığını dile getirdi. Groth ayrıca, sınırlandırmaya gitmenin, Türk üreticileri de olumsuz etkileyeceğini, küçük üreticilere iş veremeyecekleri için bu üretici sınıfının da gelişemeyeceğini de ifade etti.
Ulf Groth, tasarıda yer alan hükümlerden birinin de istenilen zamanda indirim yapılamaması olduğunu, böyle bir sınırlama getirilmesinin Türkiye'de sektördeki rekabet gücü açısından olumsuz durum yarattığını, bunun da müşterilere yansıyacağını dile getirdi.
Hipermarketler yasa tasarısında indirimlere belirli dönemlerde gidilebileceğinin belirtilmesinin serbest rekabet piyasası anlayışı ile uyuşmadığını belirten Groth, ramazan ayı gibi bazı özel dönemlerde indirime gidilebileceklerinin belirtildiğini, ancak gerek rekabet, gerekse tüketiciler açısından bunu kendilerinin belirlemesinin daha uygun olduğunu anlattı. Groth, bazı hipermarketlerin, Türkiye'ye yatırım yapmak için hipermarketler yasasını bekliyor olabileceklerinin de altını çizdi.
Hipermarketlerin şehir dışına çıkarılması konusuna da değinen Groth, Avrupa'da hipermarketlerin şehir dışında olmasının doğal olabileceğini, orada herkesin aracının bulunduğunu belirterek, ancak bunun Türkiye'de tüketicinin ulaşımı açısından zorluklar yaratabileceğini söyledi. Türkiye'deki yatırımlarını genişleterek devam ettiklerini vurgulayan Groth, 2006 yılında dört yeni market açmayı planladıklarını da belirtti.