Mayada 'ortak zam'a ceza

Rekabet Kurulu, 'yaş ekmek mayası fiyatlarını uyumlu eylem halinde birlikte artırma' suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla dört şirkete toplam 2.7 milyon YTL idari para cezası verdi.

ANKARA - Rekabet Kurulu, 'yaş ekmek mayası fiyatlarını uyumlu eylem halinde birlikte artırma' suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla dört şirkete toplam 2.7 milyon YTL idari para cezası verdi. Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Tuncay Songör'ün yaptığı açıklamaya göre Pak Gıda, Özmaya, Mauri Maya ve Akmaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulu kararına göre, Şubat-Kasım 2003 döneminde bu şirketlerin, yüksek oranlı ve birbirleriyle uyumlu fiyat artışı gerçekleştirmeleri ve bu fiyat artış trendini sürdürmelerinin ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmaması nedeniyle rekabetin ihlal edildiği sonucuna ulaşıldı. Bu şirketlere 2003 sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren yüzde 1'i oranında para cezası verilmesini kararlaştırdı. Bu durumda Pak Gıda 1 milyon 217 bin, Özmaya 905.7 bin, Mauri Maya 133.6 bin, Akmaya da 455.2 bin YTL idari para cezası ödeyecek. Ancak, Rekabet Kurulu kararına karşı Danıştay'da itiraz edilebilecek.