MB: Belirsizlik kredilerin büyüme hızı yavaşlattı

MB: Belirsizlik kredilerin büyüme hızı yavaşlattı
MB: Belirsizlik kredilerin büyüme hızı yavaşlattı
Merkez Bankası (MB), yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yaşanan kredi büyüme hızındaki yavaşlamaya ve aynı dönemde gerçekleşen teminatsız bireysel krediler ve KOBİ kredilerinin oranlarındaki artışa dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın bugün yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Raporda küresel büyümeyedeki aşağı yönlü riskler nedeniyle finans piyasalarındaki oynaklıkların sürdüğüne işaret edilerdek, "ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım süreci, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeler ve emtia fiyatlarında oluşan aşağı yönlü eğilim, gelişmekte olan ülkeler üzerinde özellikle yılın üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde etki yaptı. Bu dönemde, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy hareketleri zayıf ve dalgalı bir seyir izledi" denildi.

BELİRSİZLİK VURGUSU

Kamuda uygulanan mali disiplin sayesinde cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının Avrupa Birliği normu olan yüzde 4.0 eşiğinin altında seyretmeye başladığı vurgulanan raporda, dış ticaretteki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı gelişmenin de cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği vurgulandı ve şöyle denildi: "Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren artan iç ve dış belirsizlikler nedeniyle kredilerin büyüme hızında ilave bir yavaşlama olduğu dikkat çekiyor. Kredilerdeki yavaşlamanın iç ve dış belirsizliklerin kademeli olarak azalması sonucunda geçici olabileceği değerlendiriliyor. Hanehalkının borçluluğu makul ve sürdürülebilir düzeylerde seyrediyor. Kur oynaklığının arttığı ve faiz oranlarının yukarı yönlü seyrettiği bu dönemde, hanehalkının döviz cinsinden ve değişken faiz oranı ile borçlanmasını önleyen düzenlemelerin faydaları görüldü. Reel sektör firmalarının borçluluğu döviz kuru gelişmelerinden sınırlı oranda etkilendi."

TEMİNATSIZ KREDİLERDE ARTIŞ

Bankaların aktif kalitesinde de önemli bir değişiklik görülmediğinin altı çizilen raporda, "Takipteki alacak oranı yatay seyretmekle birlikte, özellikle teminatsız bireysel krediler ve KOBİ kredilerinin oranlarında bir miktar artış dikkat çekiyor. Yabancı para firma kredilerinde tahsili gecikmiş alacak oranı düşük seyrini koruyor. Bankaların sermaye yeterlilik oranları bir miktar azalmakla birlikte sektörün özkaynakları beklenmeyen zararları karşılayabilecek güçtedir." Küresel risk iştahının dalgalı seyrettiği bu dönemde bankaların yurt dışı kaynak temininde ilave bir maliyet baskısı hissetmediğinin görüldüğü de vurgulanan raporda, "Bankaların yurt dışı borçlanmalarında sınırlı bir düşüş görülürken, bu gelişmenin büyük ölçüde yurt içi bankaların tercihlerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Son Rapor tarihinden bu yana, Merkez Bankası tarafından lira cinsinden zorunlu karşılıklara çekirdek yükümlülükleri teşvik edecek şekilde ödenmekte olan faiz oranının artırılmasının yanı sıra bankaların çekirdek dışı yabancı para yükümlülüklerinin vadesini uzatma amacıyla ilave önlemler alındı" denildi ve şöyle devam edildi: "Küresel para politikalarına dair belirsizlikler ve küresel büyümeye dair endişeler nedeniyle finans piyasalarındaki oynaklıkların yaşandığı bu ortamda, Merkez Bankası tarafından kamuoyuyla paylaşılan 'Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası' kapsamında alınan ve alınması öngörülen adımlar küresel oynaklıklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırıyor. Önümüzdeki dönemde gerekli görülmesi halinde Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvillerin teminata kabulündeki oranları kademeli olarak artırabilecektir."

İSTANBUL-DHA

bigPara.com