Meclis gündemi ekonomi olacak

AKP hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana ağırlıklı olarak AB'ye uyum yasalarına yoğunlaşan Meclis, 2006'nın temmuz ayına kadar sürecek yeni yasama yılında ekonomik konulara ağırlık verecek. Bunların başında sosyal güvenlik, vergi, borçlar ve ticaret hukuku alanındaki temel düzenlemeler geliyor.

ANKARA - AKP hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana ağırlıklı olarak AB'ye uyum yasalarına yoğunlaşan Meclis, 2006'nın temmuz ayına kadar sürecek yeni yasama yılında ekonomik konulara ağırlık verecek. Bunların başında sosyal güvenlik, vergi, borçlar ve ticaret hukuku alanındaki temel düzenlemeler geliyor.
Meclis'in 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana kadarki çalışmalarına, Anayasa'nın tartışmalı bazı maddeleri, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Kamu Mali Yönetimi Temel Kanunu gibi AB'ye uyum niteliğindeki kanunlar damgasını vurdu. Bu yılki çalışmalarına ise ekonomiyle ilgili kanunlar damgasını vuracak. Meclis'in gündemindeki öncelikli ekonomik yasa, IMF'nin, birinci gözden geçirmenin tamamlanabilmesi için ön şart olarak koyduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısı olacak. Bu tasarının ardından, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'u tek çatı altında toplayacak Sosyal Güvenlik Kanunu tasarısı ile sosyal güvenceden yoksun yurttaşlarla ilgili Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu tasarısı gündeme gelecek.
IMF'nin önkoşullarından Bankacılık Kanunu'nun veto edilen maddesi de öncelikli maddeler arasında. Meclis, üzerinde çalışılan Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu'nu tamamen yenileyecek. Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu tasarıları ise bu yıl çalışılacak en hacimli düzenlemeler olacak. Ayrıca, İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Kanunu (mortgage) ile Büyük Mağazalar Kanunu da gündemde yer alıyor.