Meclis vetolu istihdam büroları için mesaide

Meclis vetolu istihdam büroları için mesaide
Meclis vetolu istihdam büroları için mesaide

Muhalefet ve işçi sendikalarının tepki gösterdiği özel istihdam büroları maddesini Cumhurbaşkanı da veto etmişti. FOTOĞRAF: REUTERS

Tatilde olan TBMM, Cumhurbaşkanı Gül'ün veto ettiği Özel İstihdam Büroları ile ilgili yasayı yeniden görüşmek üzere yarın toplanacak

ANKARA - TBMM, AKP’nin olağanüstü toplantı çağrısı nedeniyle yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği Özel İstihdam Büroları ile ilgili yasa nedeniyle mesai yapacak. Yasa geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması ve Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçeleri dikkate alınarak, ‘özel istihdam büroları’na ilişkin madde metinden çıkarılmıştı. Geçen hafta Meclis Başkanı’nı seçen ve Başkanlık Divanı’nı yenileyen TBMM, bu hafta da Cumhurbaşkanı Gül’ün kısmen veto ettiği İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Hakkındaki Kanun için çalışacak.
TBMM, AKP’nin geçen hafta yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı nedeniyle yarın saat 15.00’de toplanacak ve yasayı görüşecek. TBMM, vetolu yasayı çıkardıktan sonra da yeniden tatile girecek.

Vetolu madde çıktı
Komisyon’da geçen hafta yasadan, hem muhalefetin hem işçi sendikalarının tepki gösterdiği, Cumhurbaşkanı Gül’ün de veto gerekçesini oluşturan özel istihdam büroları ile ilgili madde çıkartıldı. 

İstihdama teşvik
Yasa işsizlik ödeneği alanların işe alımına teşvik getiriyor. Buna göre, belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası primi; kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu süre, başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için yasa uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi ve prime esas alt kazanç sınırı ve prime esas kazanç arasındaki fark ile işsizlik sigortası priminin SGK’ya ödenmesi gerekecek. Bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmayacak.

Altı aylık doping
2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31 Aralık 2009 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştıranlar için, alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri altı ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bunun için işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde aynı işverende çalışmamış olma koşulu aranacak. Ayrıca, düzenlemeden yararlanma ve başvuru süresinin altı aya kadar daha uzatılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

GAP’a işsizlik parası
Yasayla, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) kaynak aktarılıyor. 2009 yılına münhasır olmak üzere; İşsizlik Fonunun nema gelirlerinden dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek. Bu tutarın, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. 

Üç yıl bütçeye gelir olacak
Bu ödenekler, 2009 yılı yatırım programı ile ilişkilendirilecek. Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011 ve 2012 yıllarında dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinde bütçe gelir tahmini olarak yer alacak.
Teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak istihdam edilen işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı, belirli bir süre Hazine tarafından karşılanacak. Yatırımın konusuna, büyüklüğüne ve bulunduğu illerin gelişmişlik seviyesine göre uygulama süresi, karşılama oranı ve kapsam; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu ile göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. (Radikal)