Meclis'te Merkez Bankası tartışması

TBMM Adalet Komisyonu, Merkez Bankası personelinin 'dokunulmazlık zırhının genişletilmesi' isteğine, "Tüm dokunulmazlıkların yavaş yavaş kaldırılmasından yanayız" diyerek geçit vermedi.

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu, Merkez Bankası personelinin 'dokunulmazlık zırhının genişletilmesi' isteğine, "Tüm dokunulmazlıkların yavaş yavaş kaldırılmasından yanayız" diyerek geçit vermedi.
Komisyonda dün temel ceza mevzuatına uyum amacıyla 170 yasada değişiklik öngören tasarı üzerindeki çalışıldı. Tasarıyla Merkez Bankası Kanunu'nun bazı maddelerinde değişikliğe gidiliyor. Merkez Bankası personeli hakkında, zimmet suçuyla görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki eylemleri dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması banka meclisinin, atama ve seçimle görev yapan diğer mensupları hakkında soruşturma yapılması ise Başbakan'ın, cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlı olacak.
Görüşmelerde Merkez Bankası, mensuplarının kendi kanunları dışındaki görevleri dolayısıyla da yapılacak soruşturma ve kovuşturmaların da tasarı kapsamına alınmasını istemesi komisyonda tartışma yarattı. Komisyon Başkanı AKP'li Köksal Toptan, bu ayrıcalığın milletvekillerinde bile bulunmadığını ifade etti. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "Bu uygunluk doğrudur" deyince tasarıda herhangi bir değişiklik yapılmadı.