Medya Grubu TMSF'ye 889 milyon dolar borçlu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Etibank'ın eski hâkim ortağı Dinç Bilgin'in kontrolündeki Medya Grubu firmalarının Fon'a 889 milyon dolar borçlu olduklarını açıkladı.

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Etibank'ın eski hâkim ortağı Dinç Bilgin'in kontrolündeki Medya Grubu firmalarının Fon'a 889 milyon dolar borçlu olduklarını açıkladı. TMSF bu firmaların Fon'a borçlarının bir kısmının tasfiyesi ile ilgili nihai borç tasfiye protokolü mahiyetinde olmayan anlaşmanın daha önce bildirdiği özet bilgilerinin dışındaki kamuya açıklanması gereken diğer hususları da SPK'nın isteği üzerine açıkladı. TMSF Başkan Yardımcısı Salim Alkan'ın İMKB Bülteni'ndeki açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
"Grupla yapılan 17 Kasım 2003 tarihli anlaşmada Fon alacağı, 27 Ekim 2000 bakiyesinin dolara dönüştürülmesi, tahsilatların anaparadan düşülerek ve tazminlerin ilave edilmesi suretiyle hesaplanan 27 Ekim 2002 tarihli ödeme planına esas anapara tutarı 743 milyon 50 bin 123 dolar, ödeme planı dışında tutulan 27 Ekim 2000 tarihli anapara tutarı 146 milyon 558 bin 395 dolar olmak üzere 889 milyon 608 bin 518 dolar olarak belirlendi."
Anlaşmaya göre üçüncü şahısların Etibank'tan kullanıdığı krediler ödeme planı dışında tutuldu. Ancak bu kredilerle ilgili olarak Bilgin Grubu'nun sorumluluğu devam edecek. Ödeme yapılmazsa muhatap Bilgin Grubu alınacak.
TMSF bu arada, Medya Grubu'na ait Sabah ve atv gibi isim ve imtiyaz haklarının Turgay Ciner'in sahip olduğu Merkez Grubu tarafından 15 yıl süreyle kullanılmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya izin verdi. Bu anlaşmaya göre Turgay Ciner, bu hakların kullanımı için TMSF'ye yılda 10 milyon dolardan az olmamak üzere ödeme yapıyor. Bu ödeme grubun borcundan mahsup ediliyor. Aynı açıklamada 17 Kasım 2003 tarihli sözleşmenin, yürürlük şartlarının çeşitli hukuki ve idari nedenlerle halen sonuçlanmaması nedeniyle bahse konu protokolün henüz yürürlüğe giremediği belirtildi.
Denetçiye itiraz
Fon'un bu anlaşmaya riayet edilmesini kontrol etmek üzere sözleşme tarafı Medya Grubu ve lisans sözleşmelerine taraf firmalarda mali denetimi yapmaya ve denetçi atamaya yetkili olması hususu hükme bağlandı. Açıklamada "Ancak Merkez Grubu firmaları atama kararına itiraz etmişlerdir. Merkez Grubu firmalarına atanması öngörülen Denetçiler fiilen göreve başlamakla birlikte hukuken tescil işlemleri tamamlanmamıştır" denildi.