Medyada dijital devrime altı yıl kaldı

Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Deloitte'in 'Dijitale Geçiş' başlıklı raporuna göre, 2012'ye kadar, medya içeriğinin yaratılması ve içeriğe erişim süreçleri dijital hale gelecek.

İSTANBUL - Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Deloitte'in 'Dijitale Geçiş' başlıklı raporuna göre, 2012'ye kadar, medya içeriğinin yaratılması ve içeriğe erişim süreçleri dijital hale gelecek. İçeriğe istenen yer ve zamanda, istenilen şekilde ulaşılacak.
Deloitte, dijital teknolojiye geçişle medya dünyasında ortaya çıkacak yeni manzarayı değerlendirdiği raporunu yayımladı. Şirketleri önemli fırsatların beklediği yeni dijital çağda, başarı, gerekli dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen ve yeni değer zincirinde kendine bir yer bulabilen medya şirketlerinin olacak.
Tüketicinin önünde engel kalmayacak
Rapora göre, dijital teknolojinin en önemli kazanımlarından biri, tüketicinin içeriğe ulaşmasının önündeki yer ve zaman engellerini kaldırması olacak. Artık, tüketici, ödemek istediği bedele göre, hangi içeriğe nerede, ne zaman ve nasıl erişmek istediğine kendisi karar verecek. İçerik zenginleşirken dağıtım kanallarındaki çeşitlilik de artacak. Artan içerik ve çeşitli fiyat seçenekleriyle kontrol tamamen tüketiciye geçerken artan tüketim de gelirlere doping etkisi yapacak.
Ortaya çıkacak pastadan pay almak isteyen medya şirketlerinin ise dönüşüm geçirmeleri gerekiyor. Analog içerikten dijitale geçiş, teknoloji ve pazarlamadan küresel dağıtıma kadar medya sektörünün her köşesini derinden etkileyecek. Bu dönüşümü hızlı gerçekleştiren kuruluşlar pazardan önemli pay alacak.