Medyada satış hazırlığı

Uzanlar ve Erol Aksoy'a ait medya kuruluşları başta olmak üzere, batık bankalardan dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen radyo, televizyon ve gazeteler satışa hazırlanıyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Uzanlar ve Erol Aksoy'a ait medya kuruluşları başta olmak üzere, batık bankalardan dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen radyo, televizyon ve gazeteler satışa hazırlanıyor. Özel radyo ve televizyonlarda yabancılara yüzde 25'ten fazla hisse satışını engelleyen Radyo Televizyon Yasası değiştirilerek, oran yüzde 49'a çıkarılıyor. Gerekçe olarak ise Avrupa Birliği'ne (AB) uyum gösterildi.
TMSF'ye devredilen medya kuruluşlarının satışını kolaylaştırmak amacıyla Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından hazırlığı uzun süredir devam eden yasa taslağı TBMM Başkanlığı'na AKP'li yedi milletvekilinin imzasıyla, yasa teklifi olarak sunuldu.
4389 Sayılı Bankalar Yasası'na göre, TMSF yönetimindeki şirket ve iştirakler ile bunlara ait mal ve hakların yüzde 49'dan fazlası, yabancılara satılabiliyor. Ancak, özel kanunlardaki kısıtlayıcı hükümler saklı tutuluyor. Telsim başta olmak üzere ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründeki şirketlerin yüzde 49'undan fazlasının satışı konusunda Bankalar Yasası'nın mevcut hükmü yeterli oluyor. Fakat, 'özel kanunlara' atıf yapan kısıtlayıcı hüküm nedeniyle özel radyo ve televizyonlarda yabancıların payını yüzde 25'le sınırlayan 3984 sayılı kanun, TMSF bünyesindeki radyo ve televizyonların yabancılara satışını güçleştiriyor.
Bu engeli aşmak üzere hazırlanan yasa teklifi, 3984 sayılı yasanın 29. maddesindeki yüzde 25'lik oranı yüzde 49 olarak değiştiriyor. Böylece, özel radyo ve televizyonlardaki yabancı sermayenin payı, ödenmiş sermayenin yüzde 49'una çıkabilecek. Gazete ve dergiler için ise herhangi bir sınırlama olmayacak. Yasa teklifinin gerekçesinde, oranın yüzde 49'a çıkarılmasının, AB'ye uyum sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Hacizle satılamayacak
Teklif yasalaştığında, TMSF bünyesindeki radyo ve televizyonlara müşteri olan yabancılar yerli ortakla ihaleye girebilecek.
Yasa teklifi, TMSF'nin elindeki şirketlerin, alacaklıların açtığı davalarla ticari ve iktisadi bütünlüğünün bozulmasını önlemeyi de amaçlıyor. Buna göre, imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler, iktisadi ve ticari bütünlük oluşturan hacizli malları TMSF'nin izni olmadan satamayacak. Bu durumda üçüncü kişiler ile ilgili zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecek. Böylece, medya şirketlerinin yayın lisansı, isim hakkı gibi unsurlarına ayrı ayrı haciz yürütülemeyecek.
Üst kurullara süre şartı
Yasa teklifi, RTÜK'ü de süreyle bağlıyor. TMSF bünyesindeki radyo, televizyon ve yazılı-görsel medya şirketlerine tanınmış işletme izni, yayın izni, geçici frekans ve kanal kullanımı gibi izinlerin yeni alıcılar adına devri ve tescili işlemleri, ilgili kurum ve üst kurullarca en fazla iki ayda tamamlanacak. Böylece, Radyo Televizyon Üst Kurulu, TMSF'nin bildirimi üzerine, gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip iki ay içinde onay sürecini tamamlamak zorunda kalacak.
TMSF bünyesindeki ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji şirketleriyle ilgili benzer izinlerin üst kurullarca onayı da, daha önce çıkarılan yasal düzenlemeyle 2 ay olarak belirlenmişti. TMSF tarafından cebri icra yoluyla yapılan satışlarda ihale iptal edilse dahi, alıcısına teslim edilen malın iadesi istenemeyecek. Ancak, iptal davasını kazanmış olanlar, tazminat davası açabilecek.
Bu arada TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 2004 yılında hizmet sözleşmesi feshedilen 182 Star Medya Grubu çalışanından bir kısmının tazminatlarının ödendiğini, halen ödenmesi gereken 1 trilyon 129 milyar 211 milyon lira (1.1 milyon YTL) tazminat borcu olduğunu kaydetti.
Portföyde neler var?
TMSF'nin sadece Uzanlardan devraldığı şirketler arasında 74, Erol Aksoy'dan devraldığı şirketler arasında da 20 medya kuruluşu var. Bunlar arasında, Star TV, Kral TV, Teleon, Cine 5, erotik yayın yapan Fantasy TV, çocuklar için çizgi film yayınlayan Maxi TV bulunuyor. Ayrıca Kral FM, Radyo 5, Show Radyo, Radyo Viva gibi radyolar da yer alıyor.