Memur harcırahını faiziyle alacak

Eş durumundan dolayı kendi isteğiyle tayin oldukları için harcırah alamayan memurlara geriye dönük olarak faiziyle birlikte harcırah ödenecek.

ANKARA - Eş durumundan dolayı kendi isteğiyle tayin oldukları için harcırah alamayan memurlara geriye dönük olarak faiziyle birlikte harcırah ödenecek. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Bütçe Kanunlarında Yeralan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlara Aktarılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilen maddelerine göre, geriye dönük harcırah ödemesinden, harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı dilekçe alınanlar dahi yararlanacak.
Geriye dönük ödeme, 2002 başından bu yana yapılan tayinleri kapsayacak. Eğer hak sahibi hayatta değilse, ödemeler mirasçılarına yapılacak. Yurtiçinde veya dışında görev yapmakta iken içeride ya da dışarıda sürekli göreve naklen atanan, veya yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetliler, yeni görev yerlerine kadar harcırah alabilecek. Öte yandan, denge zammına ilişkin yasayla memur emeklilerine getirilen aylık 100 YTL tutarındaki emekli aylığı artışından, ölen polislerin dul ve yetimleri de hakları oranında yararlanacak. Buna ilişkin ödemeler mart ayından geçerli olarak geriye dönük gerçekleştirilecek.
Tartışmalı görüşme
Tasarının Genel Kurul'daki görüşmeleri, Hazine yardımını engellediği için Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a kızan Anavatan Partisi'nin engelleme çabalarına sahne oldu. CHP'nin geri planda kaldığı görüşmelerde ANAP milletvekilleri her madde üzerine söz alarak ve önerge hakkını kullanarak çalışmaları uzattı. AKP ise İçtüzük hükümlerinden yararlanarak, önergeler üzerinde ANAP'lıların konuşmasını engelleme yoluna gitti.
ANAP Grup Başkanvekili Süleyman Sarıbaş, İçtüzüğün muhalefete tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaklarını belirterek, "Ben, öyle sizin 'ananı al da git' diyenlerden değilim. Anamı alıp gitmeyeceğim, orada oturacağım. O 'ananı al, git' dediklerinizle, mazlumlarla, hakkı yenilenlerle beraber, sizi buradan götürene kadar orada oturacağım; hiç beni yıldıramazsınız" diye konuştu.