Memur maaş artışı kafa karıştırdı

Memurlar yeni dönem ücret zammı için hükümet ile toplugörüşme masasına, 'Önce enflasyon farkının giderilsin' talebiyle otururken, hükümetten de ilk yarı için 2.38 puanlık sapma kabul gördü.

ANKARA - Memurlar yeni dönem ücret zammı için hükümet ile toplugörüşme masasına, 'Önce enflasyon farkının giderilsin' talebiyle otururken, hükümetten de ilk yarı için 2.38 puanlık sapma kabul gördü. Ama şimdi Maliye Bakanlığı, zam hesabını fark vermeme üzerine yapıyor. Maliye'ye göre memura yılın ilk yarısında yüzde 2.5 değil, yüzde 6.3 zam yapıldı. Yüzde 4.88 gerçekleşen enflasyona göre, devlet, memura zaten enflasyonun 1.2 puan üzerinde zam yapmış durumda.
2007 yılı memur maaş zamları için memur sendikalarıyla başlayan toplugörüşmelerin ilk gününde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, memurlara yılın ilk yarısı için yüzde 2.5 zam verildiğini ancak bu dönemde gerçekleşen enflasyonun yüzde 4.88 olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Toplugörüşme masasında bu aradaki farkı (2.38 puan) ödemenin kararlılığıyla oturduğumuzu görüşmenin başında belirtmek istiyorum" demişti.
Memur ek zam istiyor
Sendikaların, "Önemli bir adım ama asla yetmez bizim kaybımız en az yüzde 10" tepkisiyle karşıladıkları bu gelişmenin ardından Maliye Bakanlığı'nın daha farklı bir hesap yaptığı ortaya çıktı. Hatta, dünkü görüşmelerde Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın, "Enflasyon farkı nereden çıktı" diye itiraz etmesi de Maliye'nin farklı bir hesabının olduığu sinyalini de vermişti. Aktan, "2005 yılı toplugörüşme mutabakatında enflasyon farkı verileceğine dair bir hüküm yoktu. Bu nereden çıktı" itirazını dünkü görüşmelerde seslendirdi. Ancak, 2.38'lik farkın Başbakan Yardımcısı Şahin tarafından ifade edilmesi üzerine "Ama siyaseten verilmesini isteyebilirsiniz sayın Bakanım" dediği öğrenildi.
Maliye'nin hesabı
Maliye Müsteşarı Aktan'ın itirazının gerekçesi de Maliye Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), kredili konut satışlarında uygulayacağı faiz oranını belirlemek için yılın ilk yarısında memur maaş zammıyla ilgili sorusuna verdiği yanıtla ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı, TOKİ'ye verdiği yanıtta, memur maaşlarının yılın ilk yarısında ortalama yüzde 6.3 artış yapıldığını kaydetti. Maliye, Emniyet, din hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin tazminatlarında yapılan düzenlemeler sonucunda bu sınıflardaki artış oranının ise yüzde 9.2'ye çıktığını da vurguladı.
Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazısında, 2006 Ocak-Haziran döneminde memur maaşlarına ilk aşamada yüzde 2.5 oranında artış yapıldığı, daha sonra bu artışa ilave olarak 40 YTL ek ödeme yapıldığı ve bu ödemenin memur maaşlarını ortalama yüzde 3.7 artırarak zam oranını yüzde 6.3'e yükselttiği belirtildi. Daha sonra 5473 sayılı kanunla emniyet ve din hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin tazminatlarında yapılan düzenlemeler sonucunda bu sınıflardaki artış oranının yüzde 9.2'ye çıktığı kaydedildi.
TOKİ'nin sorusu üzerine TÜİK ise ocak-haziran arasindeki dönemde tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 4.88, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) yüzde 11.68 arttığını kaydetti.
Gerçekleşen enflasyon ve Maliye Bakanlığı'nın zam rakamlarına göre, memurlara, yılın ilk yarısı için yapılan ücret zammı, TÜFE'nin 1.42 puan üzerinde gerçekleşti, ÜFE'nin ise 5.38 puan altında kaldı. Maliye ve TÜİK'ten aldığı veriler çerçevesinde, TOKİ de yılın ikinci yarısı için kredili satışlarına yüzde 6.3 oranında faiz uygulama kararı aldı.
TOKİ'nin ilgili bakanlık ve kurumlardan aldığı verileri, yorumlara sebebiyet vermemek için hiçbir değişiklik yapmadan kullandığı, ancak TOKİ, Emniyet ve din hizmetleriyle teknik hizmetlerdeki memurlara yapılan zammın sınırlı bir kesimi kapsaması nedeniyle genele yansıtılmasının uygun olmayacağı kararına vardığı öğrenildi. Toplu Konut İdaresi tarafından inşa ettirilen ve tasfiye edilen Emlak Bankası'ndan TOKİ'ye intikal eden projelerde ise geri ödemelerde bakiye borç ve taksitler yüzde 4.88 artırılacak. Arsa satışlarında bu oran yüzde 11.68 olarak uygulanacak.
Devlet iki kere kârlı
Maliye Bakanlığı'nın hesabı esas alındığı takdirde, memurlarla yapılan toplugörüşmelerde 2006'nın ilk yarısı ise enflasyon farkı ödemesi yapılması mümkün değil. Bu hesap, yılın ikinci yarısındaki muhtemel sapmanın bile telafi edilebilir olduğunu ortaya koyuyor. Farklar için ek zam yapılmadığı takdirde, bütçenin personel giderleri artmayacak ve IMF'e niyet mektubuyla verilen 'Ödenekler aşılmayacak' taahhüdü de yerine getirilmiş olacak. Yine Maliye'nin hesabına göre zam yapan TOKİ de daha fazla kaynak elde edecek.